Vedecký časopis - archív

1 1962

Bulletin potravinárskeho výskumu
Súhrny čísla 1 / 1962

Zoznam záverečných zpráv o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave mraziarenskom v Bratislave
Zoznam záverečných zpráv o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave mraziarenskom v Bratislave
Bulletin potravinárskeho výskumu, 1, 1962, č. 1, s. 83-84Súhrn: Zoznam záverečných zpráv o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave mraziarenskom v Bratislave

Kľúčové slová: