Pracoviská ústavu

Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho

Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárského NPPC: Ing. Martin Polovka, PhD.
tel: 0914 322 092
e-mail: martin.polovka@nppc.sk