Pracoviská ústavu

Úsek riaditeľa 2170701

Zástupkyňa riaditeľa, Vedecká tajomníčka: RNDr. Marcela Matulová
tel: 02/502 37 039
0914 322 098
e-mail: marcela.matulova@nppc.sk
Projektová a finančná manažérka NPPC - VÚP: Mgr. Stanislava Tomesová
tel: 02/502 37 031
0907 469 709
e-mail: stanislava.tomesova@nppc.sk
sekretariát: Lívia Horváthová
tel: 02/502 37 036
e-mail: livia.horvathova@nppc.sk
referát hospodárskej správy: Zoltán Birkuš
tel: 02/502 37 038
0914 322 097
e-mail: zoltan.birkus@nppc.sk
referát hospodárskej správy: Otakar Doležal
tel: 02/502 37 028
e-mail: otakar.dolezal@nppc.sk
Administrátor PS - pracovník NPPC - Odbor informačných technológií: Vladimír Bureš
tel: 0905 913 817
e-mail: vladimir.bures@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. Eva Birkušová,
Viera Čukanová , Tomáš Kohút