Prehľad zasadaní orgánov Codex Alimentarius FAO/WHO v r. 2008

Názov Poradie zasadania orgánu Termín:
od
do
Miesto
Kódexový výbor pre mlieko a mliečne výrobky 08 04. 02. 2008
08. 02. 2008
Queenstown
Nový Zéland
Kódexový výbor pre prírodné minerálne vody 08 11. 02. 2008
15. 02. 2008
Lugano
Švajčiarsko
Kódexový výbor pre ryby a produkty rybolovu 29 18. 02. 2008
23. 02. 2008
Trondheim
Nórsko
Medzivládna pracovná skupina ad hoc pre spracovanie rýchlo mrazených potravín a manipuláciu s nimi 01 25. 02. 2008
29. 02. 2008
Bangkok
Thajsko
Kódexový výbor pre metódy analýzy a vzorkovania 29 10. 03. 2008
14. 03. 2008
Budapest
Maďarsko
Kódexový výbor pre rezíduá pesticídov 40 14. 04. 2008
19. 04. 2008
Hangzhou
Čína
Kódexový výbor pre potravinárske prídavné látky 40 21. 04. 2008
25. 04. 2008
Beijing
Čína
Kódexový výbor pre označovanie potravín 36 28. 04. 2008
02. 05. 2008
Ottawa
Kanada
Kódexový výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu 14 12. 05. 2008
17. 05. 2008
Mexico City
Mexiko
Výkonný výbor Komisie Codex Alimentarius 61 24. 06. 2008
27. 06. 2008
Geneva
Švajčiarsko
Komisia Codex Alimentarius 31 30. 06. 2008
04. 07. 2008
Geneva
Švajčiarsko
Kódexový výbor pre spracované ovocie a zeleninu 24 15. 09. 2008
19. 09. 2008
Washington D. C.
USA
Regionálny koordinačný výbor FAO/WHO pre Európu 26 07. 10. 2008
10. 10. 2008
Warsaw
Poľsko
Medzivládna pracovná skupina ad hoc pre antimikrobiálnu rezistenciu 02 20. 10. 2008
24. 10. 2008
Seoul
Kórejská republika
Regionálny koordinačný výbor FAO/WHO pre Severnú Ameriku a Juhozápadný Pacifik 10 27. 10. 2008
30. 10. 2008
Nuku´Alonfa
Tonga
Kódexový výbor pre výživu a potraviny na osobitné výživové účely 30 03. 11. 2008
07. 11. 2008
 
Južná Afrika
Regionálny koordinačný výbor FAO/WHO pre Latinskú Ameriku a Karibik 16 10. 11. 2008
13. 11. 2008
Mexico City
Mexiko
Regionálny koordinačný výbor FAO/WHO pre Áziu 16 17. 11. 2008
21. 11. 2008
Denpasar
Indonézia
Kódexový výbor pre inšpekciu pri dovoze a vývoze potravín a certifikačné systémy 17 24. 11. 2008
28. 11. 2008
 
Austrália
Kódexový výbor pre hygienu potravín 40 01. 12. 2008
05. 12. 2008
Guatemala City
Guatemala