Kontakty

Adresa: Priemyselná 4, P.O.Box 25
824 75 Bratislava 26
Slovenská Republika
Telefón: Sekretariát: 02/555 74 622, 02/502 37 036

Vrátnica: 02/502 37 011
Mobil: 0905 174 082
Fax:
E-mail: riaditel.vup@nppc.sk

Telefónny zoznam pracovníkov podľa oddelení:

E-mailova adresa sa zobrazí po nabehnutí na meno pracovníka.
Predvoľba: 02/50237 klapka priama linka
Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho     @
Martin Polovka, Ing., PhD. (Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárského NPPC) ( => www ) 036 0914 322 092
Úsek riaditeľa 2170701     @
Marcela Matulová, RNDr. (Zástupkyňa riaditeľa, Vedecká tajomníčka) 039 02/502 37 039
0914 322 098
Stanislava Tomesová, Mgr. (Projektová a finančná manažérka NPPC - VÚP) 031 02/502 37 031
0907 469 709
Lívia Horváthová (sekretariát) 036 02/502 37 036
Zoltán Birkuš (referát hospodárskej správy) 038 02/502 37 038
Otakar Doležal (referát hospodárskej správy) 028 02/502 37 028
Viera Čukanová    
Veronika Piklerová    
Ján Gorč 011  
Tibor Hajas 011  
Tomáš Kohút 011  
Pavol Macko 011  
Vladimír Bureš (Administrátor PS - pracovník NPPC - Odbor informačných technológií) 098 0905 913 817
Odbor chémie a analýzy potravín 2170703     @
Blanka Tobolková, Ing., PhD. (Vedúca odboru ) 049, 048 02/502 37 049, 02/502 37 048
Jana Sadecká, Ing., PhD. (Zástupkyňa vedúcej odboru) 097, 003 02/502 37 097; 02/502 37 003
Elena Belajová, Ing. 051, 052  
Zuzana Ciesarová, Ing., CSc. 092 0911 807 737
Filip Dimitrov, Ing. 099  
Jana Horváthová, Ing. 074  
Ervín Jankura, Ing. 046  
Viera Jelemenská, Ing. 096, 052  
Ildikó Juríková 090  
Emil Kolek, Ing., PhD. 094, 014, 002  
Kristína Kukurová, Ing., PhD. 091, 002  
Božena Skláršová, Ing., PhD. 072  
Gabriela Szabová 050  
Mária Kopuncová, Ing.(MD)    
Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií 2170704     @
Tomáš Kuchta, RNDr., DrSc. (Vedúci odboru) 067 02/502 37 067
Jana Minarovičová, Ing., PhD. (Zástupca vedúceho odboru) 056 02/502 37 056
Barbara Brežná, Ing., PhD. 027  
Eva Kaclíková, Ing., CSc. 059  
Janka Koreňová, Ing., PhD. 077  
Janka Lopašovská, Ing. 062  
Ľubica Piknová, RNDr., PhD. 057  
Zuzana Rešková, Mgr., PhD. 081, 070  
Katarína Stolařová 060, 062  
Adriana Véghová, Mgr., PhD. 062  
Katarína Ženišová, Ing., PhD. 068  
Zuzana Čaplová, Mgr., PhD. (MD)    
Eva Schvarczová, Ing. (MD)    
Odbor hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu 2170705     @
Angela Světlíková, Ing. (Poverená vedením odboru) 019 02/ 502 37 019
0911 447 276
Anna Giertlová, Ing. (Zástupkyňa vedúcej odboru) 015 02/ 502 37 015
Lenka Bartošová, RNDr., PhD. 045  
Justína Farbulová 034  
Danka Šalgovičová, Ing. 025  
Potravinová banka dát 015  
Knižnica . 020, 034  
Zuzana Lichnerová, Ing.    
Silvia Jantošovičová (MD)    
Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou 2170706     @
Stanislav Baxa, Bc., Ing., PhD. (Vedúci odboru)   033/647 29 73
0907 469 889
Adresa: Kostolná 7, 900 01 Modra

Marcela Blažková, RNDr.   0904 615 846
Rastislav Galovič   0914 322 096
Peter Hornáček   0914 322 096
Eugen Kiss, Ing.   0907 988 683
Marek Kunštek, Ing.   0918 138 928
Radko Mlatec   0905 812 186
Dušan Noskovič, Ing.    
Katarína Noskovičová   0907 469 890
Elena Panghyová, Ing.   0907 625 496
Anna Prochádzková    
Stanislav Šilhár, Doc. Ing., CSc.   0914 322 094