Kontakty

Adresa: Priemyselná 4
P.O.Box 31
824 75 Bratislava 25
Slovenská republika
Telefón: Sekretariát: 02 502 37 036

Vrátnica: 02 502 37 011
Mobil: 0905 174 082
Fax:
E-mail: riaditel.vup@nppc.sk

Telefónny zoznam pracovníkov podľa oddelení:

E-mailova adresa sa zobrazí po nabehnutí na meno pracovníka.
Predvoľba: 02/50237 klapka priama linka
Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho     @
Martin Polovka, Ing., PhD. (Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárského NPPC) ( => www ) 036 0914 322 092
Úsek riaditeľa 2170701     @
Marcela Matulová, RNDr. (Zástupkyňa riaditeľa, Vedecká tajomníčka) 039 02/502 37 039
0914 322 098
Stanislava Tomesová, Mgr. (Projektová a finančná manažérka NPPC - VÚP) 031 02/502 37 031
0907 469 709
Lívia Horváthová (sekretariát) 036 02/502 37 036
Zoltán Birkuš (referát hospodárskej správy) 038 02/502 37 038
0914 322 097
Otakar Doležal (referát hospodárskej správy) 028 02/502 37 028
Eva Birkušová, Ing. 011  
Tomáš Kohút 011  
Viera Čukanová    
Vladimír Bureš (Administrátor PS - pracovník NPPC - Odbor informačných technológií) 068 0905 913 817
Odbor chémie a analýzy potravín 2170703     @
Blanka Tobolková, Ing., PhD. (Vedúca odboru ) 049, 048 02/502 37 049
02/502 37 048
Jana Sadecká, Ing., PhD. (Zástupkyňa vedúcej odboru) 097, 003 02/502 37 097
02/502 37 003
0911 837 278
Zuzana Ciesarová, Ing., PhD. 092 0911 807 737
Jana Horváthová, Ing. 074  
Ervín Jankura, Ing. 046  
Ildikó Juríková 090  
Mária Kopuncová, Ing., PhD.    
Janka Kubincová, RNDr., PhD. 006  
Kristína Kukurová, Ing., PhD. 091, 002  
Božena Skláršová, Ing., PhD. 072  
Gabriela Szabová 050  
Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií 2170704     @
Tomáš Kuchta, RNDr., DrSc. (Vedúci odboru) 067 02/502 37 067
Jana Minarovičová, Ing., PhD. (Zástupca vedúceho odboru) 056 02/502 37 056
Barbara Brežná, Ing., PhD. 027  
Zuzana Čaplová, Mgr., PhD. 081, 070  
Eva Kaclíková, Ing., CSc. 059  
Janka Koreňová, Ing., PhD. 077  
Janka Lopašovská, Ing. 062  
Zuzana Rešková, Mgr., PhD. 081, 070  
Eva Schvarczová, Ing. 027  
Katarína Stolařová 060, 062  
Adriana Véghová, Mgr., PhD. 079  
Katarína Ženišová, Ing., PhD. 068 0914 322 095
Odbor potravinových databáz 2170705     @
Lenka Bartošová, RNDr., PhD. (Vedúca odboru) 014 02/502 37 014
0911 447 276
Lenka Priščáková, Ing. (Zástupkyňa vedúcej odboru) 045  
Justína Farbulová 034  
Zuzana Lichnerová, Ing.    
Janka Porubská, Ing., PhD.   0905 556 691
Angela Světlíková, Ing. 019  
Danka Šalgovičová, Ing. 025  
Knižnica 020, 034  
Potravinová banka dát 015  
Anna Giertlová, Ing. (MD)    
Silvia Jantošovičová (MD)    
Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou 2170706     @
Stanislav Baxa, Bc., Ing., PhD. (Vedúci odboru)   Adresa: Kostolná 7, 900 01 Modra
033/647 29 73
0907 469 889
Marcela Blažková, RNDr.   0904 615 846
Rastislav Galovič   0914 322 096
Peter Hornáček   0914 322 096
Eugen Kiss, Ing.   0907 988 683
Marek Kunštek, Ing.   0918 138 928
Radko Mlatec   0905 812 186
Katarína Noskovičová   0907 469 890
Stanislav Šilhár, doc. Ing., CSc.   0914 322 094