Politika kvality - aktuality

Slovenský oštiepok – zasielanie námietok v rámci EÚ ukončené

| 20-06-2008
Včera 19. 6. 2008 bol posledný deň, kedy mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenského oštiepku“. Teraz nám zostáva len čakať, či nám Európska komisia v najbližšom čase zašle vznesené námietky. Ak sa tak nestane, znamená to že EK neboli doručené žiadne námietky a bude len otázkou času, kedy bude „Slovenský oštiepok“ nariadením Komisie zapísaný do registra chránených označení vedeného EK ako chránené zemepisné označenie.

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – MÁJ 2008

| 31-05-2008
Aceite de La Alcarria (OJ C 112 07.05.2008) prihlasujúca krajina je Španielsko a jedná sa o extra panenský olivový olej. Tento výrobok sa uchádza o chránené označenie pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania: 07.11.2008. Zafferano di Sardegna (OJ C 117 14.05.2008) prihlasujúca krajina je Taliansko a jedná sa o šafran. Tento výrobok sa uchádza o chránené označenie pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania: 14.11.2008. Huîtres Marennes Oléron (OJ C 118 15.05.2008) prihlasujúca krajina je Francúzsko a jedná sa o zušľachtené alebo v nádržiach chované ustrice. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 15.11.2008.

Registrácia chráneného označenia pôvodu - MÁJ 2008

| 31-05-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 433/2008 z 20. mája 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov: Český kmín (CHOP) – koreniny- Česká republika Nariadenie Komisie (ES) č. 434/2008 z 20. mája 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov: Cordero de Navarra alebo Nafarroako Arkumea (CHZO) – čerstvé mäso a vnútornosti- Španielsko Nariadenie Komisie (ES) č. 483/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa zapisujú do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení názvy: Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (CHOP) – ovocie a zelenina čerstvé alebo spracované – Grécko Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (CHZO) – ostatné produkty živočíšneho pôvodu – Poľsko Chodské pivo (CHZO) – pivo – Česká republika

Registrácia chráneného označenia pôvodu - APRÍL 2008

| 30-04-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 309/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov: Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP) – čerstvé mäso a vnútornosti- Veľká Británia

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – APRÍL 2008

| 30-04-2008

Slovenská parenica - ukončenie námietkového konania v rámci EÚ

| 28-04-2008
V piatok 25.4. uplynula 6-mesačná lehota, počas ktorých mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenskej parenice“. Ak nám Európska komisia nezašle v najbližšom čase vznesené námietky, znamená to, že námietky neboli zaslané a je len otázkou času kedy bude „Slovenská parenica“ nariadením Komisie zapísaná do registra chránených označení ako chránené zemepisné označenie.

Slovenská bryndza

| 04-04-2008
Dnes o polnoci uplynie 6-mesačná lehota na zasielanie námietok voči registrácii Slovenskej bryndze ako chráneného zemepisného označenie. Pokiaľ žiadna z členských alebo tretích krajín nezašle námietku, bude už len otázkou času, kedy Európska komisia vydá nariadenie, ktorým Slovenskú bryndzu zapíše do registra chránených označení.

Registrácie chránených označení – MAREC 2008

| 31-03-2008

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – MAREC 2008

| 31-03-2008

Slovenskí a českí spracovatelia mäsa dospeli k dohode

| 05-03-2008
Dohoda sa viaže na spoločný postup pri prihlasovaní tradičných špecialít v Bruseli. Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) a Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) sa dohodli na spoločnom postupe pri prihlasovaní „Zaručených tradičných špecialít“ v Bruseli. V prvom rade ide o zhodu pri výrobku Liptovská saláma, pričom rozpracovaný je aj výrobok Lovecká saláma. Spoločný postup sa bude predbežne uplatňovať aj pri výrobkoch Spišské párky a Špekačky. Na základe záverov stretnutí zástupcov výrobcov SR a ČR z procesu prihlasovania boli stiahnuté výrobky : Šunková saláma, Nitran, Strážovská saláma, Ipeľská klobása, Inovecká trvanlivá saláma, Bravčová domáca klobása.