Politika kvality - aktuality

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – OVOS MOLES DE AVEIRO

| 22-07-2008
Ovos Moles de Aveiro (OJ C 184 22.07.2008) prihlasujúca krajina je Portugalsko a jedná sa o zmes surových vaječných žĺtkov a cukrového sirupu. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 22.01.2009.

Dočkali sme sa registrácie SLOVENSKEJ BRYNDZE – chráneného zemepisného označenia!

| 17-07-2008
Dnes bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008 zo 16 júla 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení. Týmto nariadením, ktoré nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení, bude môcť byť označovaný logom Chránené zemepisné označenie tretí slovenský výrobok „Slovenská bryndza“.

Registrácia chráneného zemepisného označenia - ARROZ CAROLINO DAS LEZÍRIAS RIBATEJANAS

| 17-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008 z 16 júla 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení: Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (CHZO) – ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Portugalsko Ail de la Drôme (CHZO) - ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Francúzsko Všestarská cibule (CHOP) - ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Česká Republika Slovenská bryndza CHZO) - Syry - Slovensko Ajo Morado de Las Pedroñeras (CHZO) - ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Španielsko Gamoneu alebo Gamonedo (CHOP) - syry - Španielsko Alheira de Vinhais (CHZO) - mäsové výrobky - Portugalsko Presunto de Vinhais alebo Presunto Bísaro de Vinhais (CHZO) - mäsové výrobky - Portugalsko

Registrácia chráneného zemepisného označenia - ARROZ CAROLINO DAS LEZÍRIAS RIBATEJANAS

| 16-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 670/2008 z 15. júla 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov: Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas (CHZO) – ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované - Portugalsko

Zverejnenie žiadosti o registráciu chráneného označenia MELVA DE ANDALUCÍA

| 12-07-2008
Melva de Andalucía (OJ C 177 12.07.2008) prihlasujúca krajina je Španielsko a jedná sa o konzervovaného tuniaka makrelovitého a tuniak fregatkovitého v oleji vyrobeného s použitím nepriemyselných postupov. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 12.01.2009.

Zverejnenie žiadosti o registráciu chráneného označenia CABALLA DE ANDALUCÍA

| 12-07-2008
Caballa de Andalucía (OJ C 177 12.07.2008) prihlasujúca krajina je Španielsko a jedná sa o konzervované filety z makrely v oleji vyrobené s použitím nepriemyselných postupov. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 12.01.2009.

Registrácia chráneného zemepisného označenia „SLOVENSKÁ PARENICA“

| 11-07-2008
Nariadením Komisie (ES) č. 656/2008 z 10. júla 2008 bol do registra chránených označení EÚ zapísaný náš druhý výrobok. Ide o zápis chráneného zemepisného označenia Slovenská parenica. Prihlasovateľovi - Cechu bryndziarov touto cestou blahoželáme!

Registrácia chránených označení

| 11-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 656/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy: Chamomilla Bohemica (CHOP) – iné – koreniny, …- Česká republika Vlaams-Brabantse tafeldruif (CHOP) – ovocie, zelenina, obliny v pôvodnom stave alebo spracované - Belgicko Slovenská parenica (CHZO) – syry - Slovensko Cipollotto Nocerino (CHOP) - ovocie, zelenina, obliny v pôvodnom stave alebo spracované – Taliansko

Zmena v vykonávacom predpise k CHOP a CHZO

| 03-07-2008
Dnes bolo zverejnené NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 628/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Toto nariadenie bude účinné od 10.júla 2008. Úprava pôvodného nariadenia bola prijatá s cieľom podporiť ich používanie symbolov chránených označení a uľahčiť spotrebiteľovi rozlišovanie medzi chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením. Z tohto dôvodu došlo k zmene farby loga pre chránené označenia pôvodu z modrej a žltej na červenú a žltú. Na zabránenie vzniku hospodárskej ujmy príslušným producentom a prevádzkovateľom v dôsledku zmeny farieb symbolov Spoločenstva bolo ustanovenéť prechodné obdobie, počas ktorého sa budú môcť používať symboly Spoločenstva zodpovedajúce ustanoveniam uplatniteľným pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia. To znamená, že obaly a etikety, na ktorých sa nachádzajú symboly Spoločenstva, ktoré sú v súlade s prílohou V k nariadeniu (ES) č. 1898/2006 v znení uplatniteľnom pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia, sa môžu používať do 1. mája 2010.

Registrácia chránených označení - JÚN 2008

| 30-06-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 487/2008 z 2. júna 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov: CastellaTrevigiana (CHOP) – syry- Taliansko