Politika kvality - aktuality

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – MÁJ 2011

| 01-06-2011

(04/05/2011)

Vulture (OJ C 133 4.5.2011) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a ide o extra panenský olivový olej. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 4.11.2011.

(15/05/2011)

New Season Comber Potatoes/Comber Earlies (OJ C 144 14.5.2011) prihlasujúcou krajinou je Spojené kráľovstvo a ide o názov nezrelých zemiakov druhu Solanum tuberosum. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 14.11.2011.

(27/05/2011)

Limone di Rocca Imperiale (OJ C 157 27.5.2011) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a ide o plody, ktoré pochádzajú z kultivarov skupiny „Femminello“ patriacim k druhu Citrus Limun Burm. v regióne známom pod názvom „Limone di Rocca Imperiale“. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 27.11.2011.