Politika kvality - aktuality

Registrácia chránených označení (a špecialít garantovaných tradíciou)– MÁJ 2011

| 01-06-2011

(11/05/2011)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 448/2011 zo 6. mája 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy:

??????? ?????? (Stafida Ilias) (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Grécko

Shaanxi ping guo (CHOP) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Čínska ľudová republika

Guanxi Mi You (CHOP) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Čínska ľudová republika

Lixian Ma Shan Yao (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Čínska ľudová republika

Longjing Cha (CHOP) Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.) – Čínska ľudová republika

(20/05/2011)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 483/2011 z 18. mája 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy:

Fagiolo Cuneo (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Taliansko

Gönci kajszibarack (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Maďarsko

Karp zatorski (CHOP) Čerstvé ryby, mäkkýše, kôrovce a výrobky z nich - Poľsko