Politika kvality - aktuality

Reštrukturalizácia politiky kvality EÚ

| 03-05-2011

EÚ začala s preskúmaním svojej politiky kvality týkajúcej sa poľnohospodárskych výrobkov. Cieľom je totiž zjednodušiť súčasné pravidlá a postupy, naďalej zaisťovať, aby sa k spotrebiteľom dostávali vysokokvalitné poľnohospodárske výrobky, a zvýšiť rôznorodosť poľnohospodárskych činností, najmä tradičnej výroby. Prvú časť tohto „balíka kvality", ktorým je návrh nariadenia o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov, prerokovala Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo na zasadnutí 14. apríla (bližšie pozri prílohu).

Systémovým cieľom je poskytnúť poľnohospodárom a výrobcom súdržnejšie, jasnejšie a ľahšie dostupné nástroje, ktoré im umožnia informovať spotrebiteľov o vlastnostiach svojich výrobkov. Vnesie sa tým konzistentnosť a jasnosť do postupov týkajúcich sa súčasných systémov kvality, ktoré za posledných dvadsať rokov dosahujú dobré výsledky. Zjednoduší sa tým napríklad proces registrácie zemepisných označení a tradičných špecialít, čo by malo poľnohospodárom a výrobcom pomôcť, aby tieto nástroje lepšie využívali. Počíta sa aj so zjednodušením systému „zaručených tradičných špecialít" tak, aby bol prehľadnejší pre používateľov.

Dôležitou poznámkou je to, že sa všetky systémy politiky kvality začlenia do jedného právneho predpisu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)