Politika kvality - aktuality

Zverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – APRÍL 2011

| 02-05-2011

(07/04/2011)

Pataca de Galicia/Patata de Galicia (OJ C 108 7.4.2011) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Španielsko. Zaevidovaná zmena sa týka zmena a doplnenia jednotného dokumentu alebo zhrnutia. Termín ukončenia námietkového konania je 7.10.2011.

(16/04/2011)

Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (OJ C 119 16.4.2011) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia špecifikácie zapísaného CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Termín ukončenia námietkového konania je 16.10.2011.

(30/04/2011)

Neufchâte (OJ C 129 30.4.2011) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Francúzsko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia špecifikácie zapísaného CHOP, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Termín ukončenia námietkového konania je 30.10.2011.

Dauno (OJ C 129 30.4.2011) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka zmeny a doplnenia špecifikácie zapísaného CHOP, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Termín ukončenia námietkového konania je 30.10.2011.