Zasadnutie CCGP (2010)

Slovensky: Závery z 26. zasadnutia výboru Codex Alimentarius pre všeobecné princípy http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=166&id=2427
Anglicky: http://www.codexalimentarius.net/download/report/740/al33_33e.pdf