Plán zasadaní orgánov Codex Alimentarius FAO/WHO na r. 2010

Názov
Poradie zasadania orgánu
Termín:
od
do
Miesto
Kódexový výbor pre mlieko a mliečne výrobky
9
04. 02. 2010
08. 02. 2010
Nový Zéland Auckland
Kódexový výbor pre kontrolu dovozu a vývozu potravín a pre certifikačné systémy
18
01. 03. 2010
05. 03. 2010
Austrália
Queensland
Kódexový výbor pre metódy analýzy a odberu vzoriek
31
08. 03. 2010
12. 03. 2010
Maďarsko
Kódexový výbor pre potravinárske prídavné látky
42
15. 03. 2010
19. 03. 2010
Čína
Kódexový výbor pre kontaminanty
4
22. 03. 2010
26. 03. 2010
Turecko
Izmir
Kódexový výbor pre všeobecné princípy
26
12. 04. 2010
16. 04. 2010
Francúzsko
Paríž
Kódexový výbor pre rezíduá pesticídov
42
19. 04. 2010
24. 04. 2010
Čína
Xian
Kódexový výbor pre označovanie potravín
38
03. 05. 2010
07. 05. 2010
Kanada
Quebec
Výkonný výbor Komisie Codex Alimentarius
64
29. 06. 2010
02. 07. 2010
Ženeva
Švajčiarsko
Komisia Codex Alimentarius
3
05. 07. 2010
09. 07. 2010
Ženeva
Švajčiarsko
Kódexový výbor pre rezíduá veterinárnych liečiv
19
30. 08. 2010
03. 09. 2010
Spojené štáty americké
Kódexový výbor pre spracované ovocie a zeleninu
25
27. 09. 2010
01. 10. 2010
Spojené štáty americké
Regionálny koordinačný výbor FAO/WHO pre Európu
26
05. 10. 2010
08. 10. 2010
Poľsko
Regionálny koordinačný výbor FAO/WHO pre Severnú Ameriku a Juhovýchodný Pacifik
11
12. 10. 2010
15. 10. 2010
Tonga
Medzivládna pracovná skupina ad hoc pre rezistenciu mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam
4
18. 10. 2010
22. 10. 2010
Kórejská republika
Kódexový výbor pre výživu a potraviny na osobitné výživové účely
32
01. 11. 2010
05. 11. 2010
Chile
Regionálny koordinačný výbor FAO/WHO pre Latinskú Ameriku a Karibik
16
08. 11. 2010
12. 11. 2010
Mexiko
Regionálny koordinačný výbor FAO/WHO pre Áziu
17
22. 11. 2010
26. 11. 2010
Indonézia
Kódexový výbor pre hygienu potravín
42
29. 11. 2010
03. 12. 2010
Spojené štáty americké
Výkonný výbor Komisie Codex Alimentarius
65
14. 12. 2010
17. 12. 2010
Taliansko
Rím