Prehľad zasadaní orgánov Codex Alimentarius FAO/WHO v r. 2009

 

Zasadnutie
Orgán
Dátum
Miesto
CCFO
21. zasadnutie
Výbor pre tuky a oleje
od: 16/02/2009
do: 20/02/2009
Kota Kinabalu
(Malajzia)
CCMAS
30. zasadnutie
Výbor pre metódy analýzy a odber vzoriek
od: 09/03/2009
do: 13/03/2009
Balatonalmádi
(Maďarsko)
+ seminár 08.03.2009
CCFA
41. zasadnutie
Výbor pre potravinárske aditívne látky
od: 16/03/2009
do: 20/03/2009
Shanghai
(Čína)
CCCF
3. zasadnutie
Výbor pre kontaminanty v potravinách
od: 23/03/2009
do: 27/03/2009
Rotterdam
(Holandsko)
CCGP
25. zasadnutie
Výbor pre všeobecné princípy
30/03/2009
03/04/2009
Paríž
(Francúzsko)
CCPR
41. zasadnutie
Výbor pre rezíduá pesticídov
od: 20/04/2009
do: 25/04/2009
Beijing
(Čína)
CCRVDF
18. zasadnutie
Výbor pre rezíduá veterinárnych liečiv
11/05/2009
15/05/2009
National Rio Grande de Norte
(Brazília)
CCFL
37. zasadnutie
Výbor pre označovanie
od: 04/05/2009
do: 08/05/2009
Calgary
(Canada)
EXEC
62. zasadnutie
Výkonný výbor Komisie
od: 23/06/2009
do: 26/06/2009
Rím
(Taliansko)
CAC
32. zasadnutie
Komisia Codex Alimentarius
od: 29/06/2009
do: 04/07/2009
Rím
(Taliansko)
CCFFV
15. zasadnutie
Výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu
od: 21/09/2009
do: 25/09/2009
Mexico City
(Mexiko)
30. zasadnutie
CCFFP
Výbor pre ryby a rybie produkty
od: 28/09/2009
do: 02/10/2009
Agadir
(Maroko)
TF AMR
3. zasadnutie
TF pre antimikrobiálnu rezistenciu
od: 12/10/2009
do: 16/10/2009
Jeju
(Kórejská republika)
CCFFV
15. zasadnutie
Výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu
od: 19/10/2009
do: 23/10/2009
Mexico City
(Mexiko)
CC NFSDU
31. zasadnutie
Výbor pre potraviny na osobitné výživové účely
od: 02/11/2009
do: 06/11/2009
Düsseldorf
(Nemecko)
CCFH
41. zasadnutie
Výbor pre hygienu potravín
od: 16/11/2009
do: 21/11/2009
Nie je určené
(Spojené štáty americké)
EXEC
63. zasadnutie
Výkonný výbor Komisie
od: 08/12/2009
do: 11/12/2009
Rím
(Taliansko)