Smernica pre vedúcich kódexových výborov a medzivládnych pracovných skupín ad hoc

Smernica podrobne rozpracúva tieto body:

  • návrh na menovanie
  • kritériá na menovanie predsedov
  • vedenie zasadaní
  • konsenzus