Aktuality

Nový výskumný projekt BryndzaStart

| 17-09-2021
Od 1. 7. 2021 sa na VÚP NPPC začal riešiť nový projekt základného výskumu „Štartovacie a prídavné kultúry na výrobu slovenskej bryndze s tradičnými organoleptickými vlastnosťami“ (APVV-20-0001, BryndzaStart).
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 13-09-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 24.9.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR v roku 2021

| 13-09-2021
Dňom 15. 9. 2021 bude na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu a aktualizáciu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike...
viac informácií...

On-line prednáškový cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a SZE

| 09-09-2021
V rámci programu cezhraničnej Slovensko-Maďarskej spolupráce v projekte SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation Vás srdečne pozývame 14.9.2021 o 9,00 h. na ďalší on-line prednáškový cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a SZE.
viac informácií...

Kontrolný deň - online stretnutie partnerov projektu SMARTFARM

| 14-07-2021
Dňa 12.07.2021 sa konal Kontrolný deň - online stretnutie partnerov projektu SMARTFARM – „Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti“, ktorého hlavým koordinátorom je NPPC. Na projekte spolupracuje 10 partnerov z verejného a firemného sektora s cieľom priniesť nové výskumne výsledky a inovácie do praxe.
viac informácií...

Do práce na bicykli

| 01-07-2021
Aj v tomto roku sa zamestnanci NPPC zapojili do národnej kampane Do práce na bicykli.
viac informácií...

Nový generálny riaditeľ NPPC

| 25-06-2021
Dňom 24.6.2021 bol do funkcie generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárske centra vymenovaný Ing. Martin Polovka, PhD.. Ing. Zuzana Nouzovská bola dňom 24.6.2021 menovaná do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu MPaRV SR. Obom želáme veľa pracovných úspechov!

Ústavný seminár - online prednášky

| 25-06-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 2.7.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

10. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána

| 21-06-2021
Dňa 29.6.2021 o 9 hod. sa uskutoční záverečný 10. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána v rámci projektu Interreg V-A FOOD INDUSTRY Co-innovation, ktorý je určený pre širokú verejnosť a priemyselnú prax.
viac informácií...

Slovensko – rakúska spolupráca pri charakterizácii jednodruhových medov

| 18-06-2021
Kvalita a autenticita slovenských a rakúskych medov definovaného geografického a botanického pôvodu je predmetom projektu medzinárodnej spolupráce APVV SK-AT-20-0022 medzi NPPC Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave a Technickou univerzitou v rakúskom Grazi, ktorého riešenie je plánované na obdobie od 1.4.2021 do 31.12.2022.
viac informácií...