Aktuality

Ústavný seminár - online prednášky

| 03-05-2022
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 6.5.2022 o 9,00 h.
viac informácií...

Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR v roku 2022

| 28-04-2022
Od 30. apríla 2022 je na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu a aktualizáciu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike...
viac informácií...

Veľtrh DANUBIUS GASTRO 2022

| 14-04-2022
Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro, ktorý sa uskutoční v priestoroch Incheba EXPO v Bratislave od štvrtka 28.4. do nedele 1.5.2022.
viac informácií...

NPPC-VÚP má kompetenciu na posudzovanie inovatívnosti projektov

| 04-04-2022
Na základe výzvy 51/PRV/2021 na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020 je NPPC-VÚP kompetentná organizácia pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
viac informácií...

Plán Ústavných seminárov 2022

| 04-04-2022
Dávame do pozornosti Plán Ústavných seminárov na rok 2022.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 18-02-2022
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 25.2.2022 o 9,00 h.
viac informácií...

NPPC-VÚP má kompetenciu na posudzovanie inovatívnosti projektov

| 12-01-2022
Na základe výzvy 51/PRV/2021 na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020 je NPPC-VÚP kompetentná organizácia pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
viac informácií...

HOVORME O JEDLE 2021_poďakovanie

| 20-12-2021
V dňoch od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021 sa uskutočnil IX. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE 2021. Pracovníci NPPC-VÚP sa deviaty rok ako odborní hodnotitelia podieľali na úspešnom priebehu tohto súťažno-vzdelávacieho projektu.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 10-12-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 10.12.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 2/2021

| 24-11-2021
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...