Aktuality

Potravinové tabuľky z Kirgizska

| 26-05-2022
Spolupráca s Kirgizskou štátnou technickou univerzitou (I. Razzakov Kyrgyz State Technical University) priniesla svoje ovocie.
viac informácií...

Predĺženie lehoty - Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR v roku 2022

| 25-05-2022
S cieľom vyjsť v ústrety subjektom potravinárskeho priemyslu, s ohľadom na ich administratívne a ďalšie povinnosti v podnikateľskej činnosti, po dohode s gestorujúcou sekciou MPRV SR, NPPC – VÚP predlžuje termín zberu údajov...
viac informácií...

Verejný odpočet - pozvánka

| 12-05-2022
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2021, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2022 o 13,00 hod. v priestoch NPPC, Trenčianska 55, Bratislava.

Ústavný seminár - online prednášky

| 03-05-2022
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 6.5.2022 o 9,00 h.
viac informácií...

Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR v roku 2022

| 28-04-2022
Od 30. apríla 2022 je na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu a aktualizáciu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike...
viac informácií...

Veľtrh DANUBIUS GASTRO 2022

| 14-04-2022
Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro, ktorý sa uskutoční v priestoroch Incheba EXPO v Bratislave od štvrtka 28.4. do nedele 1.5.2022.
viac informácií...

NPPC-VÚP má kompetenciu na posudzovanie inovatívnosti projektov

| 04-04-2022
Na základe výzvy 51/PRV/2021 na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020 je NPPC-VÚP kompetentná organizácia pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
viac informácií...

Plán Ústavných seminárov 2022

| 04-04-2022
Dávame do pozornosti Plán Ústavných seminárov na rok 2022.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 18-02-2022
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 25.2.2022 o 9,00 h.
viac informácií...

NPPC-VÚP má kompetenciu na posudzovanie inovatívnosti projektov

| 12-01-2022
Na základe výzvy 51/PRV/2021 na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020 je NPPC-VÚP kompetentná organizácia pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
viac informácií...