Aktuality

Zverejnenie žiadosti „Slovenská parenica“ | 25-10-2007
Aj naša kráľovná syrov „Slovenská parenica“ sa dočkala zverejnenia v Úradnom vestníku (OJ C 249 24.10.2007).

Zverejnenie žiadosti „Slovenská bryndza“ | 05-10-2007
Po dlhom skúmaní špecifikácie Európskou komisiou a dopĺňaní dokumentácie podľa požiadaviek EK bola žiadosť o registráciu „Slovenskej bryndze“ ako chráneného zemepisného označenia zverejnená v Úradnom vestníku (OJ C 232 04.10.2007).

Zápisnica z Úvodného stretnutia Slovenskej Technologickej Platformy

| 28-06-2007
Výskumný ústav potravinársky za účelom nadviazania užšej spolupráce medzi výskumom a priemyslom s cieľom urýchlenia rozvoja potravinárskeho priemyslu na Slovensku pripravuje zriadenie Slovenskej technologickej platformy. Pri tejto príležitosti sa dňa 22. novembra 2006 vo Výskumnom ústave potravinárskom konalo úvodné stretnutie slovenskej technologickej platformy.
viac informácií...

28. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre metódy analýzy a vzorkovania

| 15-03-2007
Na 28. zasadnutí Kódexového výboru CC MAS sa zúčastnilo 155 delegátov a pozorovateľov reprezentujúcich 54 členských krajín CA, jednu pozorovateľskú krajinu, jednu členskú organizáciu (EÚ) a 9 medzinárodných organizácií. Predsedajúcim zasadnutia bol Prof. Péter Biács z Korvínovej univerzity v Budapešti, spolupredsedom Prof. Pál Molnár z Univerzity v Szegede. Pred otvorením rokovania delegáti minútou ticha uctili pamiatku Dr. Horowitza, ktorý sa v 90-tych rokoch významne podieľal na práci CC MAS a tvorbe legislatívnych noriem z oblasti štatistiky a vyhodnocovania neistôt merania.
viac informácií...

Trendy v potravinárstve

Vážení návštevníci stránok nášho ústavu, o niekoľko dní vyjde nové číslo Trendov v potravinárstve. V predstihu si môžete pozrieť jeho pracovnú verziu.
viac informácií...

NPPC získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2016

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odovzdala NPPC dve ocenenia Zlatý kosák za oblasť výskumu.
viac informácií...

Posudzovanie inovatívnosti projektov

NPPC- VUP a NPPC-TSUP sú kompetentnými organizáciami pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4 , podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Bližšie info v prílohe.
viac informácií...

Webová stránka projektu CEx II.

Pozrite si webovú stránku projektu "Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách"
viac informácií...

Vzdelávacia aktivita: "Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín"

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky Bratislava realizuje v mesiacoch november 2014 – december 2014 vzdelávaciu aktivitu „Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín „
viac informácií...