Aktuality

Registrácie chránených označení – FEBRUÁR 2008

| 29-02-2008

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – FEBRUÁR 2008

| 29-02-2008
Radicchio di Chioggia (OJ C 41 15.02.2008) prihlasujúca krajina je Taliansko a jedná sa o druh čakanky. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 15.8.2008. Pizza Napoletana (OJ C 40 14.02.2008) prihlasujúca krajina je Taliansko a jedná sa o pizzu. Tento výrobok sa uchádza o označenie zaručená tradičná špecialita (ZTŠ). Termín ukončenia námietkového konania: 14.8.2008.

SALIMA 2008

| 26-02-2008
V dňoch 4 - 7. marca sa v Brne v Českej republike uskutoční jedna z najvýznamnejších potravinárskych výstav SALIMA 2008. Slovenská republika sa na tejto prestížnej výstave bude prezentovať formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva SR.
viac informácií...

Registrácia poľského „Oscypka“ | 15-02-2008
Úradný vestník (OJ L 040 14.2.2008) včera zverejnil Nariadenie Komisie (ES) č. , ktorým došlo k zápisu poľského syra s názvom „Oscypek“ do registra ES. K registrácii došlo až po dohode slovenskej a poľskej strany, že registráciou tohto syra nedôjde k ohrozeniu slovenského výrobku s názvom oštiepok. Tieto dva syry sa podobajú svojimi názvami, no sú to dva rozdielne produkty a každý z nich je svojím spôsobom špecifický a jedinečný.

Medzinárodné stretnutie v oblasti politiky kvality v Padove

| 14-02-2008
V dňoch 11.-13.5.2007 sa uskutočnilo medzinárodného stretnutie „Chránené označenia pôvodu (CHOP) a chránené zemepisné označenia (CHZO): inovačný nástroj konkurencie na svetovom trhu“. Stretnutie bolo zorganizované v rámci medzinárodnej výstavy TECNOBAR&FOOD v Padove a organizátorom bol Padovský veľtrh a Ministerstvo poľnohospodárskej a lesnej politiky Talianska. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Grécka, Veľkej Británie a Európskej komisie.

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – JANUÁR 2008

| 31-01-2008
Lapin Poron liha (OJ C 19 25.01.2008) prihlasujúca krajina je Fínsko a jedná sa o čerstvé mäso laponského soba. Tento výrobok sa uchádza o chránené označenie pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania: 25.7.2008. České pivo (OJ C 16 23.01.2008) prihlasujúca krajina je Česká republika a jedná sa o pivo. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 23.7.2008. Cebreiro (OJ C 16 23.01.2008) prihlasujúca krajina je Španielsko a jedná sa o syr vyrobený z pasterizovaného kravského mlieka. Tento výrobok sa uchádza o chránené označenie pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania: 23.7.2008

Udeľovanie Značky kvality

| 10-01-2008
Udeľovanie Značky kvality SK sa uskutoční dňa 19.1.2008 počas výstavy DANUBIUS GASTRO 2008 na Inchebe na slávnostnej recepcii ZK SK. Zároveň bude recepcia spojená so slávnostným ocenením a uvedením Chráneného zemepisného označenia pre Skalický trdelník a vyhodnotenie medzinárodnej súťaže „O najlepší bratislavský rožok“. Značku a ocenenia bude výrobcom odovzdávať ministerka pôdohospodárstva SR pani Zdenka Kramplová.

Hodnotenie výrobkov

| 10-01-2008
Dňa 8.1.2008 sa v priestoroch Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave uskutočnilo senzorické hodnotenie výrobkov, ktoré výrobcovia prihlásili na udelenie „Značky kvality SK“. Senzorického hodnotenia sa zúčastnili zamestnanci VÚP, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti.
viac informácií...

Zverejnenie žiadosti „Slovenský oštiepok“ | 20-12-2007
Dňa 19.12. 2007 bola zverejnená v Úradnom vestníku (OJ C 308 19.12.2007) ďalšia, v poradí už štvrtá žiadosť o registráciu slovenského výrobku ako chráneného zemepisného označenia.

Zápis prvého slovenského výrobku do registra chránených označení EÚ | 15-12-2007
Včera 14.12.2008 v Úradnom vestníku (OJ L 330 14.12.2007) vyšlo Nariadenie Komisie (ES) č. 1485/2007 zo 14. decembra 2007, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení. Medzi chránené zemepisné označenia sa zaradí aj Skalický trdelník. V tomto prípade sa jedná o prvý registrovaný slovenský výrobok.Žiadateľovi - Združeniu Skalický trdelník srdečne blahoželáme!