Aktuality

ZÁVEREČNÝ MÍTING PROJEKTU EU COST 927 Action

| 03-10-2008
Dňa 2.10. 2008 sa začalo v účelovom zariadení Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach rokovanie medzinárodnej vedeckej komunity združenej v projekte Európskej únie COST 927 zameraného na problematiku prítomnosti kontaminantov v potravinách, vznikajúcich počas tepelných procesov výroby potravín. Slávnostné otvorenie podujatia uskutočnili Vladimír Palša, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Andrea Jurčáková, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Marian Honza, riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho. Predmetom trojdňového rokovania zástupcov 27 členských krajín Európskej únie a Turecka je vzájomné informovanie sa o najnovších poznatkoch v oblasti bezpečnosti tepelne opracovaných potravín, mobilita mladých výskumných pracovníkov a príprava nových medzinárodných vedeckých projektov zameraných na problematiku bezpečnosti potravín. Podujatie organizačne zabezpečuje Výskumný ústav potravinársky spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou.

KONFERENCIA - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE

| 01-10-2008
Pozvánka na konferenciu mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve konanú v dňoch 4. - 5. 12. 2008. Tešíme sa na Vašu účasť!
viac informácií...

Značka kvality SK na AGROKOMPLEXE 2008

| 21-08-2008

Slávnostné udeľovanie Značky kvality SK

| 21-08-2008

Dočkali sme sa registrácie SLOVENSKEJ BRYNDZE – chráneného zemepisného označenia!

| 17-07-2008
Dnes bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008 zo 16 júla 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení. Týmto nariadením, ktoré nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení, bude môcť byť označovaný logom Chránené zemepisné označenie tretí slovenský výrobok „Slovenská bryndza“.

Slovenský oštiepok – zasielanie námietok v rámci EÚ ukončené

| 20-06-2008
Včera 19. 6. 2008 bol posledný deň, kedy mohol ktorýkoľvek členský štát EÚ alebo tretia krajina zaslať námietku voči registrácii „Slovenského oštiepku“. Teraz nám zostáva len čakať, či nám Európska komisia v najbližšom čase zašle vznesené námietky. Ak sa tak nestane, znamená to že EK neboli doručené žiadne námietky a bude len otázkou času, kedy bude „Slovenský oštiepok“ nariadením Komisie zapísaný do registra chránených označení vedeného EK ako chránené zemepisné označenie.

Výzva a Zásady posudzovania a udeľovania "ZK SK"

| 30-05-2008
V týchto dňoch bola na internetovej stránke MP SR zverejnená výzva na prihlasovanie výrobkov na udelenie „Značky kvality SK“ spolu s novými zásadami v súlade s modernými požiadavkami rezortu a v súlade s novou legislatívou.
viac informácií...

Výskumný ústav potravinársky prevzal štafetu

| 19-05-2008
FotoV dňoch 15.-17.5.2008 sa uskutočnil 4. ročník CEFood kongres – Central European Congres on Food v Cavtate v Chorvátsku.
viac informácií...

Výročná správa VÚP za rok 2007

| 14-05-2008
Dňa 13.05.2008 bola zverejnená výročná správa Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2007 a umiestnená v sekcií Dokumenty.

Pozvánka na verejný odpočet činnosti za rok 2007

| 14-05-2008