Aktuality

Slovenskí výskumníci majú už akrylamid pod kontrolou

| 06-08-2009

Medzinárodná konferencia - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

| 02-06-2009

Titul CENTRUM EXCELENTNOSTI pre Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

| 29-05-2009

Pozvánka na verejný odpočet Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava za rok 2008

| 22-05-2009
Pozvánka na verejný odpočet Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava za rok 2008
viac informácií...

Európska deklarácia k POTRAVINÁM, TECHNOLÓGII a VÝŽIVE

| 20-05-2009
Európska deklarácia k POTRAVINÁM, TECHNOLÓGII a VÝŽIVE
viac informácií...

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

| 18-05-2009
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov
viac informácií...

ODBORNÝ SEMINÁR - "NANOČASTICE – ICH SPRÁVANIE SA V BIOLOGICKÝCH SYSTÉMOCH A VYUŽITIE V MODERNÝCH TECHNOLÓGIÁCH"

| 12-02-2009
Seminár sa bude konať dňa 27. 02. 2009 o 8,30 hod.
viac informácií...

KONTRAKT č. 5200/2008-620 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave

| 28-01-2009

PROGRAM KONFERENCIE - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE

| 24-11-2008
PROGRAM KONFERENCIE - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE
viac informácií...

VÝZVA na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“

| 10-10-2008
VÝZVA na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“
viac informácií...