Aktuality

Odborné posudzovanie projektov v rámci sektorového operačného programu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“

| 26-03-2008
V zmysle schváleného sektorového operačného plánu „Program rozvoja vidieka SR 2007-2013“ a pravidiel pre vypracúvanie projektov, je Výskumný ústav potravinársky oprávnený vykonávať odborné posudzovanie v oblasti hodnotenia inovácií výrobkov a inovatívnosti výroby.
viac informácií...

Workshop „Veda pre prax“

| 25-03-2008
Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku Vás pozýva na WORKSHOP „Veda pre prax“. Stretnutie sa uskutoční dňa 27. marca 2008 o 13.00 hod. vo VÚP - Biocentrum, Kostolná 7, 900 01 Modra.
viac informácií...

SALIMA 2008 – Brno, Česká republika

| 18-03-2008
FotoV dňoch 4. – 7. marca 2008 sa v Českej republike v Brne uskutočnil jeden z najvýznamnejších potravinárskych veľtrhov v strednej Európe - SALIMA. Jednalo sa o prezentáciu širokého spektra odborov viac či menej viazaných na potravinársky priemysel.
viac informácií...

Slovenskí a českí spracovatelia mäsa dospeli k dohode

| 05-03-2008
Dohoda sa viaže na spoločný postup pri prihlasovaní tradičných špecialít v Bruseli. Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) a Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) sa dohodli na spoločnom postupe pri prihlasovaní „Zaručených tradičných špecialít“ v Bruseli. V prvom rade ide o zhodu pri výrobku Liptovská saláma, pričom rozpracovaný je aj výrobok Lovecká saláma. Spoločný postup sa bude predbežne uplatňovať aj pri výrobkoch Spišské párky a Špekačky. Na základe záverov stretnutí zástupcov výrobcov SR a ČR z procesu prihlasovania boli stiahnuté výrobky : Šunková saláma, Nitran, Strážovská saláma, Ipeľská klobása, Inovecká trvanlivá saláma, Bravčová domáca klobása.

Registrácie chránených označení – FEBRUÁR 2008

| 29-02-2008

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – FEBRUÁR 2008

| 29-02-2008
Radicchio di Chioggia (OJ C 41 15.02.2008) prihlasujúca krajina je Taliansko a jedná sa o druh čakanky. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 15.8.2008. Pizza Napoletana (OJ C 40 14.02.2008) prihlasujúca krajina je Taliansko a jedná sa o pizzu. Tento výrobok sa uchádza o označenie zaručená tradičná špecialita (ZTŠ). Termín ukončenia námietkového konania: 14.8.2008.

SALIMA 2008

| 26-02-2008
V dňoch 4 - 7. marca sa v Brne v Českej republike uskutoční jedna z najvýznamnejších potravinárskych výstav SALIMA 2008. Slovenská republika sa na tejto prestížnej výstave bude prezentovať formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva SR.
viac informácií...

Registrácia poľského „Oscypka“ | 15-02-2008
Úradný vestník (OJ L 040 14.2.2008) včera zverejnil Nariadenie Komisie (ES) č. , ktorým došlo k zápisu poľského syra s názvom „Oscypek“ do registra ES. K registrácii došlo až po dohode slovenskej a poľskej strany, že registráciou tohto syra nedôjde k ohrozeniu slovenského výrobku s názvom oštiepok. Tieto dva syry sa podobajú svojimi názvami, no sú to dva rozdielne produkty a každý z nich je svojím spôsobom špecifický a jedinečný.

Medzinárodné stretnutie v oblasti politiky kvality v Padove

| 14-02-2008
V dňoch 11.-13.5.2007 sa uskutočnilo medzinárodného stretnutie „Chránené označenia pôvodu (CHOP) a chránené zemepisné označenia (CHZO): inovačný nástroj konkurencie na svetovom trhu“. Stretnutie bolo zorganizované v rámci medzinárodnej výstavy TECNOBAR&FOOD v Padove a organizátorom bol Padovský veľtrh a Ministerstvo poľnohospodárskej a lesnej politiky Talianska. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Grécka, Veľkej Británie a Európskej komisie.

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – JANUÁR 2008

| 31-01-2008
Lapin Poron liha (OJ C 19 25.01.2008) prihlasujúca krajina je Fínsko a jedná sa o čerstvé mäso laponského soba. Tento výrobok sa uchádza o chránené označenie pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania: 25.7.2008. České pivo (OJ C 16 23.01.2008) prihlasujúca krajina je Česká republika a jedná sa o pivo. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 23.7.2008. Cebreiro (OJ C 16 23.01.2008) prihlasujúca krajina je Španielsko a jedná sa o syr vyrobený z pasterizovaného kravského mlieka. Tento výrobok sa uchádza o chránené označenie pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania: 23.7.2008