Aktuality

Zverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – JANUÁR 2008

| 31-01-2008
Lapin Poron liha (OJ C 19 25.01.2008) prihlasujúca krajina je Fínsko a jedná sa o čerstvé mäso laponského soba. Tento výrobok sa uchádza o chránené označenie pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania: 25.7.2008. České pivo (OJ C 16 23.01.2008) prihlasujúca krajina je Česká republika a jedná sa o pivo. Tento výrobok sa uchádza o chránené zemepisné označenie (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania: 23.7.2008. Cebreiro (OJ C 16 23.01.2008) prihlasujúca krajina je Španielsko a jedná sa o syr vyrobený z pasterizovaného kravského mlieka. Tento výrobok sa uchádza o chránené označenie pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania: 23.7.2008

Udeľovanie Značky kvality

| 10-01-2008
Udeľovanie Značky kvality SK sa uskutoční dňa 19.1.2008 počas výstavy DANUBIUS GASTRO 2008 na Inchebe na slávnostnej recepcii ZK SK. Zároveň bude recepcia spojená so slávnostným ocenením a uvedením Chráneného zemepisného označenia pre Skalický trdelník a vyhodnotenie medzinárodnej súťaže „O najlepší bratislavský rožok“. Značku a ocenenia bude výrobcom odovzdávať ministerka pôdohospodárstva SR pani Zdenka Kramplová.

Hodnotenie výrobkov

| 10-01-2008
Dňa 8.1.2008 sa v priestoroch Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave uskutočnilo senzorické hodnotenie výrobkov, ktoré výrobcovia prihlásili na udelenie „Značky kvality SK“. Senzorického hodnotenia sa zúčastnili zamestnanci VÚP, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti.
viac informácií...

Zverejnenie žiadosti „Slovenský oštiepok“ | 20-12-2007
Dňa 19.12. 2007 bola zverejnená v Úradnom vestníku (OJ C 308 19.12.2007) ďalšia, v poradí už štvrtá žiadosť o registráciu slovenského výrobku ako chráneného zemepisného označenia.

Zápis prvého slovenského výrobku do registra chránených označení EÚ | 15-12-2007
Včera 14.12.2008 v Úradnom vestníku (OJ L 330 14.12.2007) vyšlo Nariadenie Komisie (ES) č. 1485/2007 zo 14. decembra 2007, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení. Medzi chránené zemepisné označenia sa zaradí aj Skalický trdelník. V tomto prípade sa jedná o prvý registrovaný slovenský výrobok.Žiadateľovi - Združeniu Skalický trdelník srdečne blahoželáme!

Zverejnenie žiadosti „Slovenská parenica“ | 25-10-2007
Aj naša kráľovná syrov „Slovenská parenica“ sa dočkala zverejnenia v Úradnom vestníku (OJ C 249 24.10.2007).

Zverejnenie žiadosti „Slovenská bryndza“ | 05-10-2007
Po dlhom skúmaní špecifikácie Európskou komisiou a dopĺňaní dokumentácie podľa požiadaviek EK bola žiadosť o registráciu „Slovenskej bryndze“ ako chráneného zemepisného označenia zverejnená v Úradnom vestníku (OJ C 232 04.10.2007).

Zápisnica z Úvodného stretnutia Slovenskej Technologickej Platformy

| 28-06-2007
Výskumný ústav potravinársky za účelom nadviazania užšej spolupráce medzi výskumom a priemyslom s cieľom urýchlenia rozvoja potravinárskeho priemyslu na Slovensku pripravuje zriadenie Slovenskej technologickej platformy. Pri tejto príležitosti sa dňa 22. novembra 2006 vo Výskumnom ústave potravinárskom konalo úvodné stretnutie slovenskej technologickej platformy.
viac informácií...

28. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre metódy analýzy a vzorkovania

| 15-03-2007
Na 28. zasadnutí Kódexového výboru CC MAS sa zúčastnilo 155 delegátov a pozorovateľov reprezentujúcich 54 členských krajín CA, jednu pozorovateľskú krajinu, jednu členskú organizáciu (EÚ) a 9 medzinárodných organizácií. Predsedajúcim zasadnutia bol Prof. Péter Biács z Korvínovej univerzity v Budapešti, spolupredsedom Prof. Pál Molnár z Univerzity v Szegede. Pred otvorením rokovania delegáti minútou ticha uctili pamiatku Dr. Horowitza, ktorý sa v 90-tych rokoch významne podieľal na práci CC MAS a tvorbe legislatívnych noriem z oblasti štatistiky a vyhodnocovania neistôt merania.
viac informácií...

Trendy v potravinárstve

Vážení návštevníci stránok nášho ústavu, o niekoľko dní vyjde nové číslo Trendov v potravinárstve. V predstihu si môžete pozrieť jeho pracovnú verziu.
viac informácií...