Aktuality

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov

| 18-05-2009
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu - Alternatívy využívania pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov
viac informácií...

ODBORNÝ SEMINÁR - "NANOČASTICE – ICH SPRÁVANIE SA V BIOLOGICKÝCH SYSTÉMOCH A VYUŽITIE V MODERNÝCH TECHNOLÓGIÁCH"

| 12-02-2009
Seminár sa bude konať dňa 27. 02. 2009 o 8,30 hod.
viac informácií...

KONTRAKT č. 5200/2008-620 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave

| 28-01-2009

PROGRAM KONFERENCIE - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE

| 24-11-2008
PROGRAM KONFERENCIE - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE
viac informácií...

VÝZVA na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“

| 10-10-2008
VÝZVA na prihlásenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín na získanie „Značky kvality SK“
viac informácií...

ZÁVEREČNÝ MÍTING PROJEKTU EU COST 927 Action

| 03-10-2008
Dňa 2.10. 2008 sa začalo v účelovom zariadení Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach rokovanie medzinárodnej vedeckej komunity združenej v projekte Európskej únie COST 927 zameraného na problematiku prítomnosti kontaminantov v potravinách, vznikajúcich počas tepelných procesov výroby potravín. Slávnostné otvorenie podujatia uskutočnili Vladimír Palša, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Andrea Jurčáková, generálna riaditeľka sekcie potravinárstva Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Marian Honza, riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho. Predmetom trojdňového rokovania zástupcov 27 členských krajín Európskej únie a Turecka je vzájomné informovanie sa o najnovších poznatkoch v oblasti bezpečnosti tepelne opracovaných potravín, mobilita mladých výskumných pracovníkov a príprava nových medzinárodných vedeckých projektov zameraných na problematiku bezpečnosti potravín. Podujatie organizačne zabezpečuje Výskumný ústav potravinársky spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou.

KONFERENCIA - STRETNUTIE MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V POTRAVINÁRSTVE

| 01-10-2008
Pozvánka na konferenciu mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve konanú v dňoch 4. - 5. 12. 2008. Tešíme sa na Vašu účasť!
viac informácií...

Značka kvality SK na AGROKOMPLEXE 2008

| 21-08-2008

Slávnostné udeľovanie Značky kvality SK

| 21-08-2008

Dočkali sme sa registrácie SLOVENSKEJ BRYNDZE – chráneného zemepisného označenia!

| 17-07-2008
Dnes bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008 zo 16 júla 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení. Týmto nariadením, ktoré nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení, bude môcť byť označovaný logom Chránené zemepisné označenie tretí slovenský výrobok „Slovenská bryndza“.