Aktuality

TRENDY v potravinárstve 1/2021

| 17-05-2021
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...

9. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána

| 14-05-2021
Dňa 19.5.2021 o 9 hod. sa uskutoční 9. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána v rámci projektu Interreg V-A FOOD INDUSTRY Co-innovation, ktorý je určený pre širokú verejnosť a priemyselnú prax.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 27-04-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 7.5.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

8. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána

| 20-04-2021
Dňa 27.4.2021 o 9,00 hod. sa uskutoční 8. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána v rámci projektu Interreg V-A FOOD INDUSTRY Co-innovation, ktorý určený pre širokú verejnosť a priemyselnú prax.
viac informácií...

Kontrolný deň - projektu SMARTFARM

| 26-03-2021
Dňa 24.03.2021 sa konal Kontrolný deň - online stretnutie partnerov projektu SMARTFARM – „Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti“, ktorého hlavým koordinátorom je NPPC. Na projekte spolupracuje 10 partnerov z verejného a firemného sektora s cieľom priniesť nové výskumne výsledky a inovácie do praxe.

Ústavný seminár - online prednášky

| 22-03-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 26.3.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

6. a 7. cyklus vzdelávacích seminárov

| 22-03-2021
Dňa 30.3.2021 o 9,00 hod. sa uskutoční 6. a 7. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána v rámci projektu Interreg V-A FOOD INDUSTRY Co-innovation, ktorý je určený pre širokú verejnosť a priemyselnú prax.
viac informácií...

Opustil nás prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

| 21-02-2021
FotoŤažká choroba vytrhla 19.2.2021 z bohatého a plodného života predčasne prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. Odišiel z rozbehnutého pracovného kolotoča, ktorý bol pevnou súčasťou poľnohospodárskej vedy nielen u nás, ale aj ďaleko za našimi hranicami...
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 16-02-2021
Pozývame Vás na Ústavný online seminár, ktorý sa bude konať v piatok 26.2.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

Odborné prednášky vedeckých pracovníkov NPPC

| 12-02-2021
Dávame do pozornosti realizáciu online cyklu odborných prednášok vedeckých pracovníkov NPPC. Prvá prednáška sa uskutoční dňa 15.2.2021 o 13,00 h Bc. Ing. Stanislav Baxa, PhD., doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., Ing. Martin Polovka, PhD.: Úloha potravinárskeho výskumu v procese inovácií a pomoci praxi – príklady a súvislosti.
viac informácií...