Aktuality

Verejný odpočet výročnej správy o činnosti NPPC za rok 2022

| 15-05-2023
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet výročnej správy o činnosti NPPC
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 1/2023

| 15-05-2023
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2023, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 19-04-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 28.4.2023 o 09,00 h.
viac informácií...

Informačný deň pre potravinárov

| 13-04-2023
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Potravinárska komora Slovenska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na INFORMAČNÝ DEŇ PRE POTRAVINÁROV.
viac informácií...

Prieskum venovaný priemyselným odvetviam a profesionálom v oblasti fermentovaných potravín

| 12-04-2023
Ako zástupca Slovenska v medzinárodnom projekte COST Action 20128 PIMENTO (www.fermentedfoods.eu) obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorým sa mapuje produkcia fermentovaných potravín.
viac informácií...

Letná medzinárodná tréningová škola v rámci projektu ACRYRED na NPPC VÚP

| 12-04-2023
Od októbra 2022 sa úspešne rozbehli aktivity súvisiace s realizáciou medzinárodného projektu: COST Action CA21149 Reducing Acrylamide Exposure of Consumers by a Cereals Supply-Chain Approach Targeting Asparagine (ACRYRED)
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 28-03-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 31.3.2023 o 09,00 h.
viac informácií...

Vydanie Albánskych potravinových tabuliek

| 10-03-2023
Koncom roka 2022 boli vďaka odbornej pomoci NPPC-VÚP publikované prvé Albánske potravinové tabuľky v rámci úlohy Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy..
viac informácií...

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine

| 07-03-2023
V rámci projektu rozvojovej pomoci „Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine“, ktorý realizuje NPPC v spolupráci so Zväzom včelárov Vojvodiny v Srbsku...
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 27-02-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 3.3.2023 o 9,00 h.
viac informácií...