Aktuality

Kontrakt č. 1210/2011 – 530/MPRV SR

| 31-01-2012

DODATOK č. 1 ku KONTRAKTU č. 359 /2010-530-K

| 21-12-2011

Vyhodnotenie projektu PVV-0602-07 “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach”

| 16-12-2011
Dňa 16.12.2011 nám Agentúra pre podporu výskumu a vývoja oznámila, projekt PVV-0602-07 s názvom “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach”, ktorý bol riešený v našej organizácii v rokoch 2008-2011 bol vyhodnotený ako projekt s vynikajúcou úrovňou riešenia. To dokumentuje vysokú vedeckú, personálnu, prístrojovú a metodickú úroveň kolektívu, ktorý riešil túto zložitú a i z celosvetového hľadiska mimoriadne obtiažnu a unikátnu problematiku v zložení prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný riešiteľ) Ing. Emil Kolek, PhD., Ing. Alena Bednáriková, PhD., Ing. Božena Skláršová, PhD., Ing. Martin Polovka, PhD. a p. Ildikó Juríková.

Školenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy v Užhorode

| 28-11-2011

Úspech našich pracovníkov na medzinárodnom kongrese FLOUR-BREAD 11 v Opatií

| 23-11-2011
Úspech našich pracovníkov na medzinárodnom kongrese FLOUR-BREAD 11 v Opatií
viac informácií...

Cena za najlepšiu posterovú prezentáciu na EUROFOODCHEM XVI

| 26-09-2011

Informácia o pripravovanom odbornom vzdelávaní

| 13-09-2011

Udelenie patentu VÚP o eliminácii akrylamidu v potravinách

| 08-08-2011

Medzinárodné hodnotenie znovu potvrdilo, že náš vedecký časopis patrí k svetovej extra triede

| 07-07-2011

Cukor a jeho alternatívne náhrady – objektívne hodnotenie ich úloh vo výžive človeka

| 27-05-2011