Aktuality

VÚP je od 1.1.2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

| 17-01-2014
Nové logo Výskumný ústav potravinársky bol včlenený do nového Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Na pozíciu štatutárneho orgánu centra bol menovacím dekrétom číslo: 887/2013-100 zo dňa 16. decembra 2013 menovaný prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
viac informácií...

KONTRAKT č. 501/2013-820/MPRV SR

| 19-12-2013
Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014
viac informácií...

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 318/2012-820/MPRV SR

| 18-12-2013

50%-ná zľava na softvér Alimenta!

| 01-07-2013

Výročná správa o činnosti ústavu za rok 2012

| 02-05-2013

KONTRAKT č. 318/2012-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym pre rok 2013

| 11-01-2013

Dodatok č. 1 - 1210/2011/530/MPRV SR/D1 ku Kontraktu uzavretom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym

| 20-12-2012

Ponuka prebytočného hnuteľného majetok štátu v správe VÚP

| 11-12-2012

Výskumný ústav potravinársky na Týždni vedy a techniky na Slovensku 2012

| 14-11-2012

E-kniha - Potravinové tabuľky

| 23-07-2012
E-kniha vznikla v rámci spolupráce Výskumného ústavu potravinárskeho, ktorý poskytol údaje na vytvorenie e-knihy a organizáciou EuroFIR AISBL, ktorá je vydavateľom e-knihy. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci vyšla e-kniha v slovenskom aj anglickom jazyku, čo dáva možnosť využívať e-knihu nielen na národnej úrovni. E-kniha je vo forme PDF súboru, ktorý pozostáva z dvoch hlavných častí, a to sú: základné informácie o potravinových tabuľkách a samotné tabuľky potravín. E-kniha obsahuje nutričné zloženia 930 potravín. Výhodou e-knihy potravinových tabuliek je, že prístup k tabuľkám je možný aj bez pripojenia na internet, či nosenia veľkých ťažkých tabuliek, na rozdiel od online tabuliek alebo tlačených knižných tabuliek. Obsah e-knihy potravinových tabuliek je v užívateľsky prijateľnej forme, PDF súbore. EuroFIR AISBL e-book Collection - The Slovak Food Composition Dataset by Food Research Institute [e-book]. EuroFIR AISBL, Brussels, 1st edition, 2012. E-knihu je možnú zakúpiť cez internet výhradne prostredníctvom: http://www.eurofir.org/why_join/shop.