Aktuality

Vzdelávacia aktivita: "Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín"

| 16-10-2014
NPPC – VÚP Bratislava realizuje v mesiacoch november 2014 – december 2014 vzdelávaciu aktivitu „Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín“
viac informácií...

NPPC-VÚP je garantom súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle"

| 02-10-2014

Kontrakt č. 165/2014-310/MPRV SR

| 24-09-2014
Kontrakt č. 165/2014-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2014, ktorý nahrádza Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014
viac informácií...

Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR

| 24-09-2014
Dodatok č. 2
viac informácií...

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR

| 24-09-2014
Dodatok č. 1
viac informácií...

Semináre „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v slovensko- maďarskom pohraničí“

| 14-08-2014

Ponuka kurzov - 1. ročník grantovej schémy TESCO

| 14-08-2014
Nadácia Tesco vyhlásila pod záštitou NPPC 1. ročník grantovej schémy Tesco zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín.
viac informácií...

Pracovníci NPPC-VÚP v Televíznych novinách Markízy

| 24-07-2014
Naši pracovníci sa v reportáži vyjadrujú k téme funkčné potraviny
viac informácií...

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

| 09-07-2014
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
viac informácií...

Pracovníci VÚP-NPPC v relácii Reflex

| 13-06-2014
V relácii Reflex sa pracovníci VÚP - NPPC vyjadrili ku kvalite predloženej vzorky chleba.
viac informácií...