Aktuality

Ponuka seminárov - vzdelávacia aktivita

| 18-12-2014
Informačno-vzdelávacia aktivita poskytujúca vinohradníkom a vinárom základné informácie o platnej legislatíve, možnostiach výrobkovej a technologickej inovácie a komplexného využitia hrozna ako suroviny pre výrobu nápojov, koncentrátov atď ...
viac informácií...

Vystúpenie riaditeľa NPPC - VÚP v televízii TA3 na tému EUROPROJEKTY VÚP

| 12-11-2014
Riaditeľ NPPC - VÚP Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. informoval v relácii EUROSKOP o úspešnom zapojení ústavu do projektov podporovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ.
viac informácií...

Týždeň vedy a techniky

| 31-10-2014

Vzdelávacia aktivita: "Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín"

| 16-10-2014
NPPC – VÚP Bratislava realizuje v mesiacoch november 2014 – december 2014 vzdelávaciu aktivitu „Priamy predaj poľnohospodárskych produktov a potravín“
viac informácií...

NPPC-VÚP je garantom súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle"

| 02-10-2014

Kontrakt č. 165/2014-310/MPRV SR

| 24-09-2014
Kontrakt č. 165/2014-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2014, ktorý nahrádza Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014
viac informácií...

Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR

| 24-09-2014
Dodatok č. 2
viac informácií...

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 165/2014-310/MPRV SR

| 24-09-2014
Dodatok č. 1
viac informácií...

Semináre „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v slovensko- maďarskom pohraničí“

| 14-08-2014

Ponuka kurzov - 1. ročník grantovej schémy TESCO

| 14-08-2014
Nadácia Tesco vyhlásila pod záštitou NPPC 1. ročník grantovej schémy Tesco zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín.
viac informácií...