Aktuality

Výročná správa o činnosti ústavu za rok 2010

| 07-04-2011

Nové združenie – nové možnosti pre Politiku kvality EÚ na Slovensku

| 07-03-2011

Ďalší medzinárodný úspech našich mladých vedeckovýskumných pracovníkov

| 04-02-2011
Systematický prístup k problematike štúdia vzniku a eliminácie karcinogénnych látok v potravinách prináša našej organizácii medzinárodné úspechy. Ako vyplýva z priložených ocenení, naša organizácia dokazuje svoju konkurencie schopnosť v tejto oblasti aj na medzinárodnom poli, čo je významný prvok i pre budúce personálne zabezpečenie v oblasti bezpečnosti potravín v SR.
viac informácií...

Kontrakt č. 359/2010-530-K uzavretý medzi MPaRV SR a VÚP

| 27-01-2011

VÚP úspešne patentuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti

| 27-01-2011
Ochrana duševného vlastníctva v oblasti vedy a výskumu je jedným z najdôležitejších záverečných krokov riešenia vedecko-výskumných projektov. Ako vyplýva z priložených dokumentov, Úrad priemyselného vlastníctva SR uznal originálnosť výskumného riešenia pracovníkov VUP a vydal patentové spisy pre dve významné riešenia zaoberajúce sa znižovaním obsahu kontaminantov v potravinách.
viac informácií...

Školenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy v Kazachstane

| 02-12-2010

7. ročník Súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu

| 22-10-2010

Ovčí salašnícky údený syr – Zaručená tradičná špecialita

| 21-10-2010

Aj doktorandi VÚP sú úspešní

| 11-10-2010

Nový projekt vedy a výskumu: Využitie regionálnych zdrojov na produkciu funkčných potravín

| 06-10-2010