Aktuality

Vedecký časopis JFNR dosiahol ďaľší výrazný úspech - IF za rok 2015 má hodnotu 1,676

| 24-06-2016
Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Zásluhou členov redakčnej rady a ich zodpovedného výberu kvalitných príspevkov IF časopisu výrazne vzrástol - rok 2014 - 0,804, rok 2015 - 1,676. 5-Year Impact Factor: 1.133 (2015) 0.721 (2014) 0.687 (2013)

Ponuka výpočtu výživových hodnôt výrobkov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

| 04-02-2016
V súlade s požiadavkami Nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom, bude od 13. decembra 2016 povinné na výrobkoch uvádzať ich výživovú hodnotu. Využite výhodnú ponuku NPPC-VÚP, ktorá Vám tento výpočet zabezpečí. Viac v prílohe:
viac informácií...

Prednáška na tému Bezpečné a kvalitné potraviny

| 28-01-2016
Dňa 25.6.2015 vystúpil v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC Doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., ktorý je uznávaným odborníkom na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín. Prednáška je v prílohe:
viac informácií...

Nová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI

| 28-01-2016
Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou. Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe a v upútavke hore vľavo.
viac informácií...

Kontrakt č. 645/2015-310/MPRV SR

| 26-01-2016
Kontrakt č. 645/2015-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2016
viac informácií...

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1.3.2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov

| 04-01-2016

Pozvánka na Konferenciu

| 26-11-2015

Pozvánka na workshop Methodologies to identify biological hazards in spices and herbs

| 30-10-2015

Nová vzdelávacia aktivita NPPC - VÚP a nadácie Tesco

| 14-10-2015

Vedecký časopis JFNR zaznamenal významný úspech - za rok 2014 dosiahol IF 0,804

| 11-09-2015
Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“, ktorý pravidelne od roku 2006 vydáva Výskumný ústav potravinársky dosiahol významný úspech, keď podľa kritérií stanovených americkou spoločnosťou Thomson Reuters dosiahol za rok 2014 Impact factor (IF) 0,804 (v roku 2013 bol IF 0,444). Viac v prílohe:
viac informácií...