Aktuality

Semináre „Legislatíva a pravidlá výroby potravín a ich priameho predaja v slovensko- maďarskom pohraničí“

| 14-08-2014

Ponuka kurzov - 1. ročník grantovej schémy TESCO

| 14-08-2014
Nadácia Tesco vyhlásila pod záštitou NPPC 1. ročník grantovej schémy Tesco zameranej na podporu slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín.
viac informácií...

Pracovníci NPPC-VÚP v Televíznych novinách Markízy

| 24-07-2014
Naši pracovníci sa v reportáži vyjadrujú k téme funkčné potraviny
viac informácií...

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

| 09-07-2014
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
viac informácií...

Pracovníci VÚP-NPPC v relácii Reflex

| 13-06-2014
V relácii Reflex sa pracovníci VÚP - NPPC vyjadrili ku kvalite predloženej vzorky chleba.
viac informácií...

Výročná správa 2013

| 09-04-2014

Prezentácia VÚP-NPPC na výstave Danubius Gastro 2014

| 25-03-2014
VÚP sa na výstave Danubius Gastro prvý krát prezentoval pod hlavičkou NPPC.
viac informácií...

NPPC v relácii RTVS

| 28-01-2014
NPPC bolo predstavené v relácii Farmárska revue.
viac informácií...

Kontakty na organizácie NPPC

| 21-01-2014

VÚP je od 1.1.2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

| 17-01-2014
Nové logo Výskumný ústav potravinársky bol včlenený do nového Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Na pozíciu štatutárneho orgánu centra bol menovacím dekrétom číslo: 887/2013-100 zo dňa 16. decembra 2013 menovaný prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
viac informácií...