Aktuality

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1.3.2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov

| 04-01-2016

Pozvánka na Konferenciu

| 26-11-2015

Pozvánka na workshop Methodologies to identify biological hazards in spices and herbs

| 30-10-2015

Nová vzdelávacia aktivita NPPC - VÚP a nadácie Tesco

| 14-10-2015

Vedecký časopis JFNR zaznamenal významný úspech - za rok 2014 dosiahol IF 0,804

| 11-09-2015
Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“, ktorý pravidelne od roku 2006 vydáva Výskumný ústav potravinársky dosiahol významný úspech, keď podľa kritérií stanovených americkou spoločnosťou Thomson Reuters dosiahol za rok 2014 Impact factor (IF) 0,804 (v roku 2013 bol IF 0,444). Viac v prílohe:
viac informácií...

Posudzovanie inovatívnosti projektov

| 23-07-2015

Úvodné kurzy pre mladých, malých a rodinných farmárov  v rámci 2. ročníka Grantu nadácie Tesco / Vyrábaj farmársku potravinu, napíš vlastný projekt /

| 15-06-2015

SEMINÁR ORGANIZOVANÝ K UKONČENIU CEX III. | 15-06-2015
Dňa 9.06.2015 sa uskutočnil seminár k ukončeniu projektu "Stratégia eliminácie akrylamidu v technologickom procese výroby potravín" - CEX III. Bližšie o podujatí v prílohách a na stránke: http://www.vup.sk/index.php?mainID=174&navID=173
viac informácií...

Výročná správa NPPC 2014

| 21-04-2015
Výročná správa o činnosti NPPC za rok 2014
viac informácií...

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR

| 25-03-2015
Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 471/2014-310/MPRV SR uzavretému medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2015
viac informácií...