Aktuality

Do práce na bicykli

| 04-05-2018
V roku 2018 sa zamestnanci NPPC VÚP po prvý krát zapoja do národnej kampane Do práce na bicykli.
viac informácií...

Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR – pozvánka na odborné sympózium

| 04-05-2018
Pozývame Vás na odborné sympózium „BEZPEČNOSŤ A KVALITA POTRAVÍN V PODMIENKACH SR A ČR", ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2018 v Bratislave pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.
viac informácií...

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum je koordinátorom projektu Nanostructured carriers for improved cattle feed - NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie RISE 2017

| 25-04-2018
V dňoch 18.–19.04.2018 sa konal v Prahe Kick off meeting projektu, na ktorom sa zúčastniliriešitelia z NPPC: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. (koordinátor), doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., doc. Ing. Mária Chrenková, CSc., Ing. Matúš Rajský, PhD., RNDr. Marcela Blažková a Ing. Miroslava Súkeníková, PhD.
viac informácií...

Pozvánka + Plán ústavných seminárov 2018

| 24-04-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 27. apríla 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Zuzana Nízka.: Fortifikácia ušľachtilých destilátov Ing. Ján Durec, PhD.: Alternatívne mliečne výrobky Pred konaním seminára si, prosíme, overte aktuálnosť jeho konania.
viac informácií...

Trápi vás akrylamid vo vašich potravinových výrobkoch?

| 23-04-2018
V novembri 2017 bolo prijaté Nariadenie Európskej komisie č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. V súvislosti s implementáciou nariadenia sme pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pripravili ponuku služieb, ktorá zahŕňa poradenstvo a možnosť analýz akrylamidu a jeho prekurzorov.
viac informácií...

Cenník - Licencia na softvér Alimenta a databázu

| 14-02-2018
ALIMENTA je nutričný softvér, ktorý slúži ako moderná elektronická forma potravinových tabuliek. Umožňuje výpočet výživových hodnôt a energetickej hodnoty potravinárskych výrobkov, pokrmov a jedál, zohľadňujúci nutričné a hmotnostné straty.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 29-01-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 02. februára 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Martin Polovka, PhD. – Ing. Zuzana Nouzovská – doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.: Potravinársky výskum – Doména, Národný projekt, Štátne programy, Horizont 2020, očakávané výzvy RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. – Ing. Janka Koreňová, PhD.: Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov slovenskej a poľskej bryndze
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 24-11-2017
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 01. decembra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Ing. Danka Šalgovičová – Ing. Angela Světlíková: Strategické partnerstvo na kvalitu dát (pilotný projekt) Grant GP/EFSA/DATA/2016/01 – GA Ing. Katarína Ženišová, PhD. – RNDr. Ľubica Piknová, PhD.: Nové poznatky o charakterizácii bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód
viac informácií...

Nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 2/2017

| 30-10-2017
Trendy v potravinárstve 2/2017 prinášajú sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu zaujímavých výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, informácie o riešených projektoch a ďalšie informácie pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 23-10-2017
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Eugen Kiss – Ing. Marek Kunštek a kol.: Význam inovácií pre rozvoj výroby farmárskych potravín v SR /Naše miesto v ňom/
viac informácií...