Aktuality

NPPC v relácii RTVS

| 28-01-2014
NPPC bolo predstavené v relácii Farmárska revue.
viac informácií...

Kontakty na organizácie NPPC

| 21-01-2014

VÚP je od 1.1.2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

| 17-01-2014
Nové logo Výskumný ústav potravinársky bol včlenený do nového Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Na pozíciu štatutárneho orgánu centra bol menovacím dekrétom číslo: 887/2013-100 zo dňa 16. decembra 2013 menovaný prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
viac informácií...

KONTRAKT č. 501/2013-820/MPRV SR

| 19-12-2013
Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014
viac informácií...

Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 318/2012-820/MPRV SR

| 18-12-2013

50%-ná zľava na softvér Alimenta!

| 01-07-2013

Výročná správa o činnosti ústavu za rok 2012

| 02-05-2013

KONTRAKT č. 318/2012-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym pre rok 2013

| 11-01-2013

Dodatok č. 1 - 1210/2011/530/MPRV SR/D1 ku Kontraktu uzavretom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym

| 20-12-2012

Ponuka prebytočného hnuteľného majetok štátu v správe VÚP

| 11-12-2012