Aktuality

Školenie „Dokumentácia údajov o zložení potravín"

| 25-07-2018
školenieV dňoch 25. – 28. júna 2018 sa konalo školenie Dokumentácia údajov o zložení potravín. Školenia sa zúčastnili reprezentantky z Albánska a Kirgizska. Školenie pozostávalo z teoretickej časti (prezentácie o údajoch o zložení potravín a ich dokumentácii) a z praktickej časti.
viac informácií...

Predstavenie zámerov projektu EVS „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov“

| 24-07-2018
V stredu 18.7.2018 sa v kongresovej sále NPPC uskutočnilo stretnutie, na ktorom boli predstavené témy zámeru národného projektu „Optimalizácia procesov a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov.“
viac informácií...

Cenník analýz 2018, ponukové balíky analýz pre bioaktívne látky a kontaminanty a cenník produktov a služieb Potravinovej banky dát

| 19-07-2018
NPPC-VÚP ponúka svoje služby širokej odbornej i laickej verejnosti. Od r. 2018 sme pre skvalitnenie a sprístupnenie služieb zaviedli aj tz. balíčky služieb na niektoré analyzované parametre v ktorých zákazník dostane okrem analytického výsledku aj servis v podobe poradenstva resp. konzultácie.
viac informácií...

Pozvánka + Aktualizovaný plán ústavných seminárov 2018

| 19-06-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 29. júna 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednáška: Ing. Eva Kaclíková, CSc. - Ing. Jana Minarovičová, PhD.: Listeria monocytogenes - patogén schopný prežívať v potravinárskych prevádzkach
viac informácií...

Sympózium „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR“

| 06-06-2018
FotoDňa 1.6.2018 sa v Bratislave konalo odborné sympózium „Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR“ pri príležitosti osláv 100.-ho výročia založenia ČSR. Sympózium sa konalo pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej.
viac informácií...

Úspešné projekty APVV

| 31-05-2018
Dva projekty, ktoré v období rokov 2013 - 2016 realizoval NPPC-VÚP, boli Radou agentúry APVV ocenené. Projekt APVV-0498-12 „Štúdium genómovej variability Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach vyhodnotila Rada agentúry pre prírodné vedy ako projekt riešený na dobrej úrovni a projekt APVV-0344-12 „Charakterizácia bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód“ Rada agentúry pre pôdohospodárske vedy vyhodnotila ako projekt riešený na vynikajúcej úrovni.
viac informácií...

Odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017

| 25-05-2018
Dňa 24.05.2018 sa v Bratislave uskutočnil verejný odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017.
viac informácií...

Zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra na workshope v Bruseli

| 21-05-2018
V priestoroch FoodDrinkEurope v Bruseli sa 7 .- 8. mája uskutočnil workshop a projektový míting European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI), na ktorom zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra - prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC a Ing. Daniel Ács, PhD., zodpovedný za internacionalizáciu Bioeconomy Cluster - prezentovali zámery, ciele a priority platformy v európskom priestore.
viac informácií...

Pozvánka + Aktualizovaný plán ústavných seminárov 2018

| 17-05-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 25. mája 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Ing. Martin Polovka, PhD.: Monitoring tvorby potravinového odpadu v domácnosti - aktuálny stav RNDr. Lenka Bartošová, PhD. - Ing. Emil Kolek, PhD. - Ing. Danka Šalgovičová - Ing. Angela Světlíková - Ing. Anna Giertlová: Návrh projektu APVV "Vývoj metód modelovania integrovanej analýzy rizika z konzumácie sladkovodných rýb s cieľom minimalizovania vplyvu negatívnych účinkov na zdravie obyvateľov"
viac informácií...

Informačný deň pre potravinárov, Nitra 9. 5. 2018

| 15-05-2018
INFORMAČNÝ DEŇ PRE POTRAVINÁROV, Nitra 9. 5. 2018
viac informácií...