Aktuality

NPPC získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2016

| 25-08-2016
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila NPPC dve ocenenia Zlatý kosák za oblasť výskumu a vývoja.
viac informácií...

Vedecký časopis JFNR dosiahol ďaľší výrazný úspech - IF za rok 2015 má hodnotu 1,676

| 24-06-2016
Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Zásluhou členov redakčnej rady a ich zodpovedného výberu kvalitných príspevkov IF časopisu výrazne vzrástol - rok 2014 - 0,804, rok 2015 - 1,676. 5-Year Impact Factor: 1.133 (2015) 0.721 (2014) 0.687 (2013)

Ponuka výpočtu výživových hodnôt výrobkov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

| 04-02-2016
V súlade s požiadavkami Nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom, bude od 13. decembra 2016 povinné na výrobkoch uvádzať ich výživovú hodnotu. Využite výhodnú ponuku NPPC-VÚP, ktorá Vám tento výpočet zabezpečí. Viac v prílohe:
viac informácií...

Prednáška na tému Bezpečné a kvalitné potraviny

| 28-01-2016
Dňa 25.6.2015 vystúpil v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC Doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., ktorý je uznávaným odborníkom na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín. Prednáška je v prílohe:
viac informácií...

Nová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI

| 28-01-2016
Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou. Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe a v upútavke hore vľavo.
viac informácií...

Kontrakt č. 645/2015-310/MPRV SR

| 26-01-2016
Kontrakt č. 645/2015-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2016
viac informácií...

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1.3.2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov

| 04-01-2016

Pozvánka na Konferenciu

| 26-11-2015

Pozvánka na workshop Methodologies to identify biological hazards in spices and herbs

| 30-10-2015

Nová vzdelávacia aktivita NPPC - VÚP a nadácie Tesco

| 14-10-2015