Aktuality

Ústavný seminár - pozvánka

| 29-01-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 02. februára 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Martin Polovka, PhD. – Ing. Zuzana Nouzovská – doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.: Potravinársky výskum – Doména, Národný projekt, Štátne programy, Horizont 2020, očakávané výzvy RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. – Ing. Janka Koreňová, PhD.: Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov slovenskej a poľskej bryndze
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 24-11-2017
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 01. decembra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Ing. Danka Šalgovičová – Ing. Angela Světlíková: Strategické partnerstvo na kvalitu dát (pilotný projekt) Grant GP/EFSA/DATA/2016/01 – GA Ing. Katarína Ženišová, PhD. – RNDr. Ľubica Piknová, PhD.: Nové poznatky o charakterizácii bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód
viac informácií...

Nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 2/2017

| 30-10-2017
Trendy v potravinárstve 2/2017 prinášajú sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu zaujímavých výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, informácie o riešených projektoch a ďalšie informácie pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 23-10-2017
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – Ing. Eugen Kiss – Ing. Marek Kunštek a kol.: Význam inovácií pre rozvoj výroby farmárskych potravín v SR /Naše miesto v ňom/
viac informácií...

Plán Ústavných seminárov na rok 2017

| 04-10-2017
Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 13. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.: Predstavujeme projekt APVV DS-2016-0020 Dunajská stratégia: Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom Ing. Kristína Kukurová, PhD. - Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. – Ing. Viera Jelemenská: Tvorba procesných kontaminantov počas tepelného spracovania nových druhov cereálnych výrobkov s obsahom rakytníka rešetliakového dr. Gabriela Zięć (Agricultural University in Cracow, Faculty of Food Technology): Quality and Nutritional Value of Gluten Free Breads Supplementation - Summary of Studies in Slovakia
viac informácií...

NPPC v spolupráci s Nadáciou Tesco a pod záštitou MPRV SR realizuje 4. ročník grantovej schémy "Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie".

| 27-09-2017
Cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť slovenských farmárov, producentov a spracovateľov potravín a pomôcť im stať sa úspešným dodávateľom pre obchod.
viac informácií...

Plán Ústavných seminárov na rok 2017

| 22-09-2017
Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 06. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Mgr. Tereza Cabicarová - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Detekcia Staphylococcus aureus v koreninách a bylinkách molekulárno-biologickými metódami Ing. Eva Kaclíková, CSc. – Ing. Jana Minarovičová, PhD.: Genómová variabilita Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach
viac informácií...

Trendy v potravinárstve 1/2017

| 27-06-2017
Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2017.
viac informácií...

Impact Factor vedeckého časopisu JFNR opäť vzrástol

| 27-06-2017
Vedecký časopis Journal of Food and Nutrition Research, ktorý vydáva NPPC - Výskumný ústav potravinársky, každým rokom zvyšuje svoju prestíž, o čom svedčí opätovné zvýšenie IF za rok 2016 na 1,950 (IF za rok 2015 bol 1,676). 5-Year Impact Factor: 1.577 (2016) 1.133 (2015) 0.721 (2014)

Trendy v potravinárstve 2/2016

| 20-12-2016
Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve
viac informácií...