Aktuality

Projekt Slovensko-Maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU

| 23-10-2023
Realizované podujatia ukončeného projektu Slovensko-Maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU.
viac informácií...

Online tréningový kurz o tvorbe potravinových databáz

| 20-10-2023
V dňoch 2.-5. októbra 2023 Odbor potravinových databáz NPPC-VÚP zorganizoval prvý Online tréningový kurz ku zberu a dokumentácií údajov o nutričnom zložení potravín (Online training on food composition data collection and documentation) pre zástupcov z Moldavska a Severného Macedónska.
viac informácií...

Exkurzia v Biocentrum Modra

| 19-10-2023
Exkurzia žiakov z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského, Nitra v regionálnom pracovisku NPPC - Biocentrum Modra.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 26-09-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 29.9.2023 o 09,00 h.
viac informácií...

48. ročník Agrokomplex Nitra

| 31-08-2023
V dňoch 17. až 20. augusta 2023 sa na Národnom výstavisku Agrokomplex Nitra konal 48. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 29-06-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár NPPC VÚP zameraný na nové trendy v potravinárstve, ktorý sa uskutoční v piatok 30.6.2023 o 9,00 h.
viac informácií...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine_predĺženie termínu

| 01-06-2023
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako vykonávateľ Schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine oznamuje, že v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom
viac informácií...

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

| 22-05-2023
NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N).
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 22-05-2023
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 26.5.2023 o 09,00 h.
viac informácií...

Návšteva z veľvyslanectva Rakúska na pracovisku NPPC-VÚP v Modre

| 17-05-2023
Dňa 11. 5. 2023 sa uskutočnila návšteva z veľvyslanectva Rakúska na pracovisku NPPC-VÚP v Modre.
viac informácií...