Aktuality

Odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017

| 25-05-2018
Dňa 24.05.2018 sa v Bratislave uskutočnil verejný odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2017.
viac informácií...

Zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra na workshope v Bruseli

| 21-05-2018
V priestoroch FoodDrinkEurope v Bruseli sa 7 .- 8. mája uskutočnil workshop a projektový míting European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI), na ktorom zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra - prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC a Ing. Daniel Ács, PhD., zodpovedný za internacionalizáciu Bioeconomy Cluster - prezentovali zámery, ciele a priority platformy v európskom priestore.
viac informácií...

Pozvánka + Aktualizovaný plán ústavných seminárov 2018

| 17-05-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 25. mája 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Ing. Martin Polovka, PhD.: Monitoring tvorby potravinového odpadu v domácnosti - aktuálny stav RNDr. Lenka Bartošová, PhD. - Ing. Emil Kolek, PhD. - Ing. Danka Šalgovičová - Ing. Angela Světlíková - Ing. Anna Giertlová: Návrh projektu APVV "Vývoj metód modelovania integrovanej analýzy rizika z konzumácie sladkovodných rýb s cieľom minimalizovania vplyvu negatívnych účinkov na zdravie obyvateľov"
viac informácií...

Informačný deň pre potravinárov, Nitra 9. 5. 2018

| 15-05-2018
INFORMAČNÝ DEŇ PRE POTRAVINÁROV, Nitra 9. 5. 2018
viac informácií...

Do práce na bicykli

| 04-05-2018
V roku 2018 sa zamestnanci NPPC VÚP po prvý krát zapoja do národnej kampane Do práce na bicykli.
viac informácií...

Bezpečnosť a kvalita potravín v podmienkach SR a ČR – pozvánka na odborné sympózium

| 04-05-2018
Pozývame Vás na odborné sympózium „BEZPEČNOSŤ A KVALITA POTRAVÍN V PODMIENKACH SR A ČR", ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2018 v Bratislave pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.
viac informácií...

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum je koordinátorom projektu Nanostructured carriers for improved cattle feed - NanoFEED GA No: 778098, Horizon 2020 Marie Sklodowska – Curie RISE 2017

| 25-04-2018
V dňoch 18.–19.04.2018 sa konal v Prahe Kick off meeting projektu, na ktorom sa zúčastniliriešitelia z NPPC: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. (koordinátor), doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., doc. Ing. Mária Chrenková, CSc., Ing. Matúš Rajský, PhD., RNDr. Marcela Blažková a Ing. Miroslava Súkeníková, PhD.
viac informácií...

Pozvánka + Plán ústavných seminárov 2018

| 24-04-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 27. apríla 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Zuzana Nízka.: Fortifikácia ušľachtilých destilátov Ing. Ján Durec, PhD.: Alternatívne mliečne výrobky Pred konaním seminára si, prosíme, overte aktuálnosť jeho konania.
viac informácií...

Trápi vás akrylamid vo vašich potravinových výrobkoch?

| 23-04-2018
V novembri 2017 bolo prijaté Nariadenie Európskej komisie č. 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách. V súvislosti s implementáciou nariadenia sme pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pripravili ponuku služieb, ktorá zahŕňa poradenstvo a možnosť analýz akrylamidu a jeho prekurzorov.
viac informácií...

Cenník - Licencia na softvér Alimenta a databázu

| 14-02-2018
ALIMENTA je nutričný softvér, ktorý slúži ako moderná elektronická forma potravinových tabuliek. Umožňuje výpočet výživových hodnôt a energetickej hodnoty potravinárskych výrobkov, pokrmov a jedál, zohľadňujúci nutričné a hmotnostné straty.
viac informácií...