Aktuality

Plán Ústavných seminárov na rok 2017

| 22-09-2017
Pozývame Vás na ÚStavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 06. októbra 2017 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí. Prednášky: Mgr. Tereza Cabicarová - Ing. Eva Kaclíková, CSc.: Detekcia Staphylococcus aureus v koreninách a bylinkách molekulárno-biologickými metódami Ing. Eva Kaclíková, CSc. – Ing. Jana Minarovičová, PhD.: Genómová variabilita Listeria monocytogenes so zameraním na kmene schopné prežívať v potravinárskych prevádzkach
viac informácií...

Trendy v potravinárstve 1/2017

| 27-06-2017
Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve 1/2017.
viac informácií...

Impact Factor vedeckého časopisu JFNR opäť vzrástol

| 27-06-2017
Vedecký časopis Journal of Food and Nutrition Research, ktorý vydáva NPPC - Výskumný ústav potravinársky, každým rokom zvyšuje svoju prestíž, o čom svedčí opätovné zvýšenie IF za rok 2016 na 1,950 (IF za rok 2015 bol 1,676). 5-Year Impact Factor: 1.577 (2016) 1.133 (2015) 0.721 (2014)

Trendy v potravinárstve 2/2016

| 20-12-2016
Predstavujeme nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve
viac informácií...

Dokument Bezpečné a chutné potraviny

| 15-11-2016
Pozrite si televízny dokument, ktorý bol natočený na našom pracovisku NPPC - Výskumný ústav potravinársky, Bratislava a bol odvysielaný v rámci relácie Spektrum vedy v RTVS. Garantom vedecko-populárneho dokumentu je doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Nitra - Lužianky.
viac informácií...

NPPC získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2016

| 25-08-2016
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila NPPC dve ocenenia Zlatý kosák za oblasť výskumu a vývoja.
viac informácií...

Vedecký časopis JFNR dosiahol ďaľší výrazný úspech - IF za rok 2015 má hodnotu 1,676

| 24-06-2016
Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Zásluhou členov redakčnej rady a ich zodpovedného výberu kvalitných príspevkov IF časopisu výrazne vzrástol - rok 2014 - 0,804, rok 2015 - 1,676. 5-Year Impact Factor: 1.133 (2015) 0.721 (2014) 0.687 (2013)

Ponuka výpočtu výživových hodnôt výrobkov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

| 04-02-2016
V súlade s požiadavkami Nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom, bude od 13. decembra 2016 povinné na výrobkoch uvádzať ich výživovú hodnotu. Využite výhodnú ponuku NPPC-VÚP, ktorá Vám tento výpočet zabezpečí. Viac v prílohe:
viac informácií...

Prednáška na tému Bezpečné a kvalitné potraviny

| 28-01-2016
Dňa 25.6.2015 vystúpil v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC Doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., ktorý je uznávaným odborníkom na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín. Prednáška je v prílohe:
viac informácií...

Nová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI

| 28-01-2016
Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou. Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe a v upútavke hore vľavo.
viac informácií...