Aktuality

Ústavný seminár - pozvánka

| 02-04-2019
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 5.apríla 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Klub farmárov - relácia RTVS Rádio Regina

| 25-03-2019
V relácii RTVS Rádio Regina - Klub farmárov, bola odvysielaná reportáž o Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre. V štúdiu s redaktorom RTVS diskutovali generálna riaditeľka NPPC Ing. Zuzana Nouzovská a riaditeľ NPPC–VÚP Ing. Martin Polovka, PhD.
viac informácií...

Super potraviny a ich vlastnosti

| 20-03-2019
O tom, aký prínos pre zdravie majú niektoré plodiny, ktoré môžeme označiť aj ako superpotraviny, v relácii RTVS Dobrá rada, ktorú pravidelne vysiela rádio Regina, porozprával riaditeľ NPPC-VÚP Ing. Martin Polovka, PhD.
viac informácií...

Pokropí veda poľnohospodárstvo živou vodou? - rozhovor s Ing. Zuzanou Nouzovskou

| 18-03-2019
Denník Pravda prináša rozhovor s generálnou riaditeľkou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) Ing. Zuzanou Nouzovskou.
viac informácií...

Ako neprodukovať zbytočný odpad? - rozhovor s Ing. Martinom Polovkom, PhD.

| 15-03-2019
V relácii RTVS Dobrá rada, ktorú pravidelne vysiela rádio Regina, bol odvysielaný rozhovor na tému Ako neprodukovať zbytočný odpad. Rozhovor poskytol riaditeľ NPPC-VÚP Ing. Martin Polovka, PhD.
viac informácií...

Výskumom a inováciami prispieť k efektívnemu a udržateľnému využívaniu krajiny a zlepšeniu kvality života

| 14-03-2019
Dňa 12.3.2019 sa uskutočnila Burza výsledkov vedy a výskumu NPPC a využitie ich inovatívneho potenciálu pri formovaní straegických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2021-2027.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 26-02-2019
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 1. marca 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Výskumom a inováciami prispieť k efektívnemu a udržateľnému využívaniu krajiny a zlepšeniu kvality života

| 25-02-2019
Dňa 12.3.2019 sa uskutoční Burza výsledkov vedy a výskumu NPPC a využitie ich inovatívneho potenciálu pri formovaní strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2021-2027.
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 2/2018

| 08-01-2019
Trendy v potravinárstve 2/2018 prinášajú sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu zaujímavých výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, informácie o riešených projektoch a ďalšie informácie pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
viac informácií...

Skúma plytvanie potravinami na Slovensku - rozhovor s Ing. Martinom Polovkom, PhD.

| 03-12-2018
Riaditeľ NPPC-VÚP Ing. Martin Polovka, PhD. poskytol pre spravodajský portál EURACTIV.sk. rozhovor, v ktorom sa venuje problematike eliminácie produkcie odpadov z potravín v slovenských domácnostiach.
viac informácií...