Aktuality

Výskumom a inováciami prispieť k efektívnemu a udržateľnému využívaniu krajiny a zlepšeniu kvality života

| 14-03-2019
Dňa 12.3.2019 sa uskutočnila Burza výsledkov vedy a výskumu NPPC a využitie ich inovatívneho potenciálu pri formovaní straegických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2021-2027.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 26-02-2019
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 1. marca 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Výskumom a inováciami prispieť k efektívnemu a udržateľnému využívaniu krajiny a zlepšeniu kvality života

| 25-02-2019
Dňa 12.3.2019 sa uskutoční Burza výsledkov vedy a výskumu NPPC a využitie ich inovatívneho potenciálu pri formovaní strategických cieľov rezortu pôdohospodárstva v programovacom období 2021-2027.
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 2/2018

| 08-01-2019
Trendy v potravinárstve 2/2018 prinášajú sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu zaujímavých výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, informácie o riešených projektoch a ďalšie informácie pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
viac informácií...

Skúma plytvanie potravinami na Slovensku - rozhovor s Ing. Martinom Polovkom, PhD.

| 03-12-2018
Riaditeľ NPPC-VÚP Ing. Martin Polovka, PhD. poskytol pre spravodajský portál EURACTIV.sk. rozhovor, v ktorom sa venuje problematike eliminácie produkcie odpadov z potravín v slovenských domácnostiach.
viac informácií...

Národný potravinový katalóg - termíny školení

| 28-11-2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje nové termíny školení k používaniu NPK určené pre dodávateľov a kupujúcich. Všetky tieto školenia sú bezplatné.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 27-11-2018
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 30.novembra 2018 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 1/2018

| 14-11-2018
V týchto dňoch vychádza recenzované číslo časopisu TRENDY v potravinárstve 1/2018. Prináša sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, a informácie o riešených projektoch.
viac informácií...

Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore

| 22-10-2018
V dňoch 17.-18. októbra sa v hoteli DoubleTree by Hilton uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“, ktorú organizovalo NPPC-VÚEPP.
viac informácií...

Agrofilm 2018

| 01-10-2018
V dňoch 1 - 6.10.2018 sa koná v Nitre 34. ročník Medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2018.
viac informácií...