Aktuality

NPPC získalo certifikát ISO 9001:2015 v oblasti riadenia výskumu, vývoja a inovácií

| 14-11-2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum získalo CERTIFIKÁT, ktorý deklaruje, že spoločnosť NPPC zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Riadenie vedeckovýskumnej činnosti a inovácií v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 2/2019

| 08-11-2019
V týchto dňoch vychádza nové číslo časopisu TRENDY v potravinárstve 2/2019. Prináša sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, a informácie o riešených projektoch.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 06-11-2019
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 8. novembra 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Tvorba komplexnej informačnej databázy podnikov potravinového priemyslu v SR - upozornenie na termín uzávierky

| 09-10-2019
Upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému pre vyplnenie a následné odoslanie dotazníka je 11.10.2019 o 24:00. Po tomto termíne dotazník nebude možné odoslať. Najneskorší termín odoslania čestného prehlásenia (výlučne v listinnej podobe s overeným podpisom štatutára/štatutárov) a kópií vyúčtovacích faktúr (faktúry môžu byť zaslané aj e-mailom) je 14.10.2019 na adresu NPPC-VÚP, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 25, pričom rozhodujúci pre dátum odoslania je odtlačok dennej pečiatky pošty resp. dátum odoslania elektronickej pošty. Čestné prehlásenia a listinné (elektronické) prílohy odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!!!

HOVORME O JEDLE 2019 - súťažno-vzdelávací projekt pre ZŠ

| 07-10-2019
V dňoch od 14. do 18. októbra 2019 sa uskutoční 7. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu HOVORME O JEDLE 2019, ktorý je určený pre všetky základné školy so sídlom na území Slovenskej republiky. Pracovníci NPPC-VÚP sa už siedmy rok ako odborní hodnotitelia podieľajú na úspešnom priebehu tohto súťažno-vzdelávacieho projektu.
viac informácií...

AGROFILM 2019 - výsledky filmového festivalu

| 07-10-2019
Podľa divákov, návštevníkov sprievodných podujatí a vzácnych hostí bol 35. ročník Agrofilmu veľmi úspešným. Farmárska revue venovala Agrofilmu 40 minútový špeciál, ktorý zmapoval festivalový týždeň a predstavil všetky premietacie miesta.
viac informácií...

Pracovníci NPPC-VÚP si prevzali certifikát na poradenstvo

| 01-10-2019
Na stretnutí projektového tímu, ktoré prebehlo v dňoch 25.-27.9.2019 v Selenči (Srbsko) si pracovníci NPPC-VÚP prevzali certifikát umožňujúci vykonávanie odborného poradenstva v rámci projektu "Inovácie v eko potravinárskych systémoch pre udržateľnú produkciu a bezpečné životné prostredie"
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 01-10-2019
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 4. októbra 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Medzinárodný filmový festival Agrofilm 2019

| 01-10-2019
30.09.2019 sa v NPPC - Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra (NPPC - VÚŽV Nitra) začal Medzinárodný filmový festival Agrofilm 2019. Premietania sa uskutočnia aj vo Zvolene, Bratislave, Košiciach a Brezne.
viac informácií...

Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR

| 26-09-2019
Potravinári pozor! Predlžuje sa termín na registráciu a tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu do 11. októbra 2019.
viac informácií...