Aktuality

7. jún - svetový deň bezpečnosti potravín

| 03-06-2020
Svetový deň bezpečnosti potravín bol stanovený na 7. jún Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Aj tento rok je ústrednou témou kampane FAO a WHO myšlienka, že bezpečnosť potravín je záležitosťou každého z nás. Od tohto motívu sa odvíja aj slovenská kampaň odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 1/2020

| 28-05-2020
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch prvé tohtoročné číslo Trendov v potravinárstve, ktoré je určené odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...

Aktivity Biocentra Modra - NPPC

| 27-05-2020
NPPC – VÚP Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou v Modre podalo koncom apríla na Poľnohospodársku platobnú agentúru dva projekty zamerané na podporu vzdelávania a poradenské služby pre poľnohospodárske podniky a farmárov
viac informácií...

Inovačné vouchery MH SR

| 27-05-2020
Pracovisko NPPC - VÚP Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou v Modre sa zapojilo do Výzvy MH SR na predkladanie žiadostí o dotácie na Inovačné vouchre
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 27-05-2020
V súvislosti so zmierňovaním opatrení Vás po dlhšej prestávke pozývame na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 5. júna 2020 o 9:00 h. v zasadačke VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Verejný odpočet - pozvánka

| 25-05-2020
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 29. mája 2020 o 10,00 hod.
viac informácií...

Upozornenie

| 20-05-2020
Upozorňujeme našich partnerov, že vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 je vstup na všetky pracoviská NPPC povolený iba s použitím ochranného rúška a po dezinfekcii rúk. Opatrenie platí do odvolania. Všetkých žiadame o rešpektovanie tohto opatrenia.

Ústavný seminár - pozvánka

| 26-02-2020
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 28.februára 2020 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Životné jubileum Ing. Doroty Pospíšilovej, CSc.

| 17-02-2020
 Ing. Dorota Pospíšilová, CSc., prvá dáma slovenského vinohradníctvaDňa 13. februára 2020 sme si pripomenuli životné jubileum 90 rokov života poprednej slovenskej šľachtiteľky odrôd viniča, Ing. Doroty Pospíšilovej, CSc.
viac informácií...

X. Škola lipidológie a XXVIII. ročník Nové trendy v prevencii aterosklerózy

| 14-02-2020
V dňoch 12. a 13. februára 2020 sa v hoteli Carlton uskutočnila X. Škola lipidológie a XXVIII. ročník Nové trendy v prevencii aterosklerózy. Na pozvanie predsedníctva Slovenskej asociácie aterosklerózy sa podujatia aktívne zúčastnili pracovníci NPPC – VÚP.
viac informácií...