Aktuality

Všetko o bryndzi

| 29-06-2020
Bryndza a ostatné varianty tradičných slovenských syrov vyrábaných z ovčieho mlieka predstavujú pre Slovákov nielen potravinu, ale sú aj príspevkom v oblasti kultúry a regionálnej, respektíve národnej spolupatričnosti. V seriáli Rádia Slovensko sa s redaktorkou o našom národnom poklade rozprávala Ing. Janka Koreňová, PhD., NPPC - VÚP.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 19-06-2020
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 26.júna 2020 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

7. jún - svetový deň bezpečnosti potravín

| 03-06-2020
Svetový deň bezpečnosti potravín bol stanovený na 7. jún Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Aj tento rok je ústrednou témou kampane FAO a WHO myšlienka, že bezpečnosť potravín je záležitosťou každého z nás. Od tohto motívu sa odvíja aj slovenská kampaň odboru bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 1/2020

| 28-05-2020
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch prvé tohtoročné číslo Trendov v potravinárstve, ktoré je určené odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...

Aktivity Biocentra Modra - NPPC

| 27-05-2020
NPPC – VÚP Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou v Modre podalo koncom apríla na Poľnohospodársku platobnú agentúru dva projekty zamerané na podporu vzdelávania a poradenské služby pre poľnohospodárske podniky a farmárov
viac informácií...

Inovačné vouchery MH SR

| 27-05-2020
Pracovisko NPPC - VÚP Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou v Modre sa zapojilo do Výzvy MH SR na predkladanie žiadostí o dotácie na Inovačné vouchre
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 27-05-2020
V súvislosti so zmierňovaním opatrení Vás po dlhšej prestávke pozývame na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 5. júna 2020 o 9:00 h. v zasadačke VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Verejný odpočet - pozvánka

| 25-05-2020
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2019, ktorý sa uskutoční dňa 29. mája 2020 o 10,00 hod.
viac informácií...

Upozornenie

| 20-05-2020
Upozorňujeme našich partnerov, že vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19 je vstup na všetky pracoviská NPPC povolený iba s použitím ochranného rúška a po dezinfekcii rúk. Opatrenie platí do odvolania. Všetkých žiadame o rešpektovanie tohto opatrenia.

Ústavný seminár - pozvánka

| 26-02-2020
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 28.februára 2020 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...