Aktuality

Ústavný seminár - online prednášky

| 25-06-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 2.7.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

10. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána

| 21-06-2021
Dňa 29.6.2021 o 9 hod. sa uskutoční záverečný 10. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána v rámci projektu Interreg V-A FOOD INDUSTRY Co-innovation, ktorý je určený pre širokú verejnosť a priemyselnú prax.
viac informácií...

Slovensko – rakúska spolupráca pri charakterizácii jednodruhových medov

| 18-06-2021
Kvalita a autenticita slovenských a rakúskych medov definovaného geografického a botanického pôvodu je predmetom projektu medzinárodnej spolupráce APVV SK-AT-20-0022 medzi NPPC Výskumným ústavom potravinárskym v Bratislave a Technickou univerzitou v rakúskom Grazi, ktorého riešenie je plánované na obdobie od 1.4.2021 do 31.12.2022.
viac informácií...

Oznam o konaní verejného odpočtu Výročnej správy NPPC za rok 2020

| 26-05-2021
Z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa verejný odpočet Výročnej správy NPPC za rok 2020 uskutoční elektronickou formou.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 20-05-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 28.5.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 1/2021

| 17-05-2021
Výskumný ústav potravinársky vydáva v týchto dňoch nové číslo časopisu Trendy v potravinárstve, ktorý je určený odbornej aj laickej verejnosti.
viac informácií...

9. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána

| 14-05-2021
Dňa 19.5.2021 o 9 hod. sa uskutoční 9. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána v rámci projektu Interreg V-A FOOD INDUSTRY Co-innovation, ktorý je určený pre širokú verejnosť a priemyselnú prax.
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 27-04-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 7.5.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

8. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána

| 20-04-2021
Dňa 27.4.2021 o 9,00 hod. sa uskutoční 8. cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a maďarskej Univerzity Széchenyiho Istvána v rámci projektu Interreg V-A FOOD INDUSTRY Co-innovation, ktorý určený pre širokú verejnosť a priemyselnú prax.
viac informácií...

Kontrolný deň - projektu SMARTFARM

| 26-03-2021
Dňa 24.03.2021 sa konal Kontrolný deň - online stretnutie partnerov projektu SMARTFARM – „Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti“, ktorého hlavým koordinátorom je NPPC. Na projekte spolupracuje 10 partnerov z verejného a firemného sektora s cieľom priniesť nové výskumne výsledky a inovácie do praxe.