Aktuality

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 na UCM v Trnave

| 21-09-2021
Na pozvanie rektora Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Romana Boču, sa dňa 20.9.2021 generálny riaditeľ NPPC Ing. Martin Polovka, PhD. zúčastnil slávnostného otvorenia akademického roka 2021/2022.
viac informácií...

Konferencia v priestoroch univerzity v Mosonmagyaróvári

| 21-09-2021
Dňa 17.9.2021 Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV) organizovalo v historickej budove Univerzity Istvána Széchenyiho v Mosonmagyaróvári (Maďarsko) konferenciu realizovanú v nadväznosti na regionálny akčný plán zamestnanosti „Food Industry“.
viac informácií...

NPPC pokračuje v spolupráci so Srbskom

| 20-09-2021
Dlhoročná spolupráca našich výskumníkov s krajanmi v Srbsku, ktorá začala už v r. 2006-2007 pokračuje aj v súčasnosti.
viac informácií...

Nový výskumný projekt BryndzaStart

| 17-09-2021
Od 1. 7. 2021 sa na VÚP NPPC začal riešiť nový projekt základného výskumu „Štartovacie a prídavné kultúry na výrobu slovenskej bryndze s tradičnými organoleptickými vlastnosťami“ (APVV-20-0001, BryndzaStart).
viac informácií...

Ústavný seminár - online prednášky

| 13-09-2021
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 24.9.2021 o 9,00 h.
viac informácií...

Komplexná informačná databáza podnikov potravinárskeho priemyslu v SR v roku 2021

| 13-09-2021
Dňom 15. 9. 2021 bude na adrese: https://rezort-nppc.sk/potravinari vo forme webovej aplikácie sprístupnený dotazník pre tvorbu a aktualizáciu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike...
viac informácií...

On-line prednáškový cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a SZE

| 09-09-2021
V rámci programu cezhraničnej Slovensko-Maďarskej spolupráce v projekte SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation Vás srdečne pozývame 14.9.2021 o 9,00 h. na ďalší on-line prednáškový cyklus vzdelávacích seminárov NPPC a SZE.
viac informácií...

Kontrolný deň - online stretnutie partnerov projektu SMARTFARM

| 14-07-2021
Dňa 12.07.2021 sa konal Kontrolný deň - online stretnutie partnerov projektu SMARTFARM – „Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti“, ktorého hlavým koordinátorom je NPPC. Na projekte spolupracuje 10 partnerov z verejného a firemného sektora s cieľom priniesť nové výskumne výsledky a inovácie do praxe.
viac informácií...

Do práce na bicykli

| 01-07-2021
Aj v tomto roku sa zamestnanci NPPC zapojili do národnej kampane Do práce na bicykli.
viac informácií...

Nový generálny riaditeľ NPPC

| 25-06-2021
Dňom 24.6.2021 bol do funkcie generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárske centra vymenovaný Ing. Martin Polovka, PhD.. Ing. Zuzana Nouzovská bola dňom 24.6.2021 menovaná do funkcie generálnej tajomníčky služobného úradu MPaRV SR. Obom želáme veľa pracovných úspechov!