Aktuality

Stretnutie slovenských riešiteľov SKHU/1703/3.1./110 FOOD INDUSTRY

| 09-12-2019
Dňa 3.12.2019 sa v priestoroch NPPC - VÚP v Bratislave konalo pracovné stretnutie k príprave zazmluvnenia projektu, realizovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg-VA Slovenská republika – Maďarská republika - teritoriálneho akčného plánu TAPE SKHU/1703/3.1./110 pre podporu potravinárskeho priemyslu.
viac informácií...

Projekt H2020 NANOFEED – Nanotechnologie vo výžive hospodárskych zvierat

| 29-11-2019
V júni a októbri 2019, trinásť výskumníkov NPPC absolvovalo výmenný pracovný pobyt v rámci projektu H2020 NANOFEED na pracovisku InoCure s.r.o. (Praha).
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 28-11-2019
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v pondelok 2.decembra 2019 o 9,30 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

„Jedli sme za komunistov chutnejšie?“

| 22-11-2019
V Denníku N vyšiel článok na tému „Jedli sme za komunistov chutnejšie?“ V ankete medzi inými odpovedal aj zástupca generálneho riaditeľa NPPC doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
viac informácií...

NPPC získalo certifikát ISO 9001:2015 v oblasti riadenia výskumu, vývoja a inovácií

| 14-11-2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum získalo CERTIFIKÁT, ktorý deklaruje, že spoločnosť NPPC zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Riadenie vedeckovýskumnej činnosti a inovácií v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
viac informácií...

TRENDY v potravinárstve 2/2019

| 08-11-2019
V týchto dňoch vychádza nové číslo časopisu TRENDY v potravinárstve 2/2019. Prináša sériu odborných článkov zameraných na prezentáciu výsledkov moderného potravinárskeho výskumu na Slovensku, a informácie o riešených projektoch.
viac informácií...

Ústavný seminár - pozvánka

| 06-11-2019
Pozývame Vás na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 8. novembra 2019 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC - VÚP na 8. poschodí.
viac informácií...

Tvorba komplexnej informačnej databázy podnikov potravinového priemyslu v SR - upozornenie na termín uzávierky

| 09-10-2019
Upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky elektronického systému pre vyplnenie a následné odoslanie dotazníka je 11.10.2019 o 24:00. Po tomto termíne dotazník nebude možné odoslať. Najneskorší termín odoslania čestného prehlásenia (výlučne v listinnej podobe s overeným podpisom štatutára/štatutárov) a kópií vyúčtovacích faktúr (faktúry môžu byť zaslané aj e-mailom) je 14.10.2019 na adresu NPPC-VÚP, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 25, pričom rozhodujúci pre dátum odoslania je odtlačok dennej pečiatky pošty resp. dátum odoslania elektronickej pošty. Čestné prehlásenia a listinné (elektronické) prílohy odoslané po tomto termíne nebudú akceptované!!!

HOVORME O JEDLE 2019 - súťažno-vzdelávací projekt pre ZŠ

| 07-10-2019
V dňoch od 14. do 18. októbra 2019 sa uskutoční 7. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu HOVORME O JEDLE 2019, ktorý je určený pre všetky základné školy so sídlom na území Slovenskej republiky. Pracovníci NPPC-VÚP sa už siedmy rok ako odborní hodnotitelia podieľajú na úspešnom priebehu tohto súťažno-vzdelávacieho projektu.
viac informácií...

AGROFILM 2019 - výsledky filmového festivalu

| 07-10-2019
Podľa divákov, návštevníkov sprievodných podujatí a vzácnych hostí bol 35. ročník Agrofilmu veľmi úspešným. Farmárska revue venovala Agrofilmu 40 minútový špeciál, ktorý zmapoval festivalový týždeň a predstavil všetky premietacie miesta.
viac informácií...