Aktuality

30 rokov BIOCENTRA v Modre

| 15-05-2024

Pred 30 rokmi spustilo svoju činnosť v Modre pracovisko BIOCENTRUM ako realizačná prevádzka Výskumného ústavu potravinárskeho. Bol to svojou podstatou prvý funkčný Vedecký park na Slovensku. Pri príležitosti tohto výročia sa dňa 14. mája 2024 na pracovisku Biocentrum uskutočnil odborný seminár INOVÁCIE – KĽÚČ K TRANSFORMÁCII A UDRŽATEĽNOSTI za účasti generálnej riaditeľky NPPC Lucie Gocníkovej, riaditeľov výskumných ústavov NPPC, bývalých riaditeľov, pracovníkov Výskumného ústavu potravinárskeho, zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave, zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj zástupcov partnerov z praxe. Počas seminára odzneli prednášky mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, v ktorých boli prezentované inovácie vo výrobe potravín s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska vo výrobe potravín.

FOTOGALÉRIA