Aktuality

Verejný odpočet činnosti NPPC za rok 2023 _pozvánka

| 13-05-2024

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet výročnej správy o činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2023, ktorý sa uskutoční dňa 21.mája 2024 o 10.00 hod. v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava.

POZVÁNKA