Aktuality

NPPC VÚP sa podieľa na prepájaní výskumu, vzdelávania a praxe

| 07-03-2024

Dňa 5. marca 2024 v Biocentre Modra predstavili riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová, primátor Modry Juraj Petrakovič, viceprimátor Marián Gavorník a vedúci Biocentra Modra (VÚP-NPPC) Stanislav Baxa ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi zámer Vinárskeho a vinohradníckeho kampusu, ktorý by mal vzniknúť na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej a Biocentra v Modre, kde sa vzájomne prepojí aplikovaný výskum, vzdelávanie a prax. Minister Richard Takáč zdôraznil možnosť čerpania financií z Programu rozvoja vidieka na podporu vybudovania vzdelávacieho kampusu a spoločne s ministrom Tarabom ocenili myšlienku tohto unikátneho projektu.