Aktuality

Projekt „Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách“ bol vyhodnotený ako excelentný

| 09-02-2024

 
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD. z Výskumného ústavu potravinárskeho sa vo svojom výskume venovala téme „Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách“.
 
Projekt bol zameraný na identifikáciu a charakterizáciu stability bioaktívnych látok rakytníka rešetliakového.
 
Aplikovaný výskum zahŕňal činnosti od pestovania rakytníka, cez využitie vedľajších produktov jeho spracovania až po výrobu inovatívnych druhov potravinárskych výrobkov s rakytníkom.
 
Projekt bol realizovaný na Výskumnom ústave potravinárskom v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a s partnermi z praxe PD Tvrdošovce, Celpo, s.r.o. Očová a Mlyn Kolárovo, a.s.
 
Tento projekt bol vyhodnotený ako excelentný a bol zverejnený v najnovšej publikácii Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Viac o projekte sa dočítate na strane 80.