Aktuality

Deň otvorených dverí NPPC-VÚP

| 01-12-2023

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia z praxe a žiaci Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s činnosťami realizovanými na jednotlivých oddeleniach, používanými metódami a postupmi laboratórnej praxe, prístrojovým vybavením pracoviska a možnosťami spolupráce formou zákaziek, projektov či informačných aktivít a diskutovať s odborníkmi na aktuálne témy v oblasti potravinárstva.

Foto