Aktuality

Deň otvorených dverí NPPC-VÚP pre odbornú verejnosť

| 14-11-2023

V stredu 29.11.2023 bude záujemcom prezentovaná činnosť odborov NPPC-VÚP situovaných na pracovisku v Bratislave, so začiatkom o 9:30 hod.

Vo štvrtok 30.11.2023 bude prezentovaná činnost pracoviska NPPC-VÚP Biocentrum nachádzajúceho sa v Modre, so začiatkom o 9:30 hod. Prezentované budú okrem činností aj možnosti spolupráce s jednotlivými odbormi NPPC-VÚP.

Program

Záujemcov prosíme o vyplnenie a zaslanie návratky v prílohe programu.