Aktuality

Online tréningový kurz o tvorbe potravinových databáz

| 20-10-2023

Školenie online formou poskytlo príležitosť pre väčší počet odborníkov zúčastniť sa na kurze na rozdiel od tradičných tréningových aktivít s osobnou účasťou na pracovisku NPPC-VÚP (max. 2 účastníci), avšak bolo aj výzvou pre organizátorov najmä pri praktických cvičeniach so softvérom.  

Na kurze sa zúčastnilo 14 odborníkov z troch organizácií - 5 z Technickej univerzity v Kišiňove, 4 z Úradu verejného zdravotníctva v Skopje a 5 z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Hlavnou témou školenia bol zber a dokumentácia údajov o zložení potravín podľa európskych (EuroFIR) a svetových (INFOODS) štandardov a odporúčaní využitím špecifického softvérového vybavenia.

Cieľom aplikovania týchto štandardov je zjednocovanie štruktúry databáz, ich vzájomná kompatibilita, zvyšovanie kvality dát o nutričnom zložení potravín a v neposlednom rade aj prispôsobovanie sa európskej legislatíve. NPPC-VÚP dlhodobo poskytuje technickú a odbornú podporu rozvojovým krajinám pri budovaní kapacít, ktoré nedisponujú potrebným vybavením ani odbornou základňou v oblasti potravinových databáz.

V rámci tohto kurzu bolo zúčastneným organizáciám zdarma poskytnuté softvérové vybavenie s manuálom (Daris 1.1.9), odborné prednášky a prezentácie a to v rámci projektu Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy, resp. strednej Ázie, v oblasti potravinových databáz.