Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine_predĺženie termínu

| 01-06-2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

je predĺžená a žiadosť o poskytnutie pomoci je možné podať prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 9. júna 2023 do 12:00 hod.

Akceptované budú všetky žiadosti s pečiatkou podacej pošty najneskôr zo dňa 9.6.2023.

Žiadosť je možné doručiť aj osobne do podateľne na adresu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, najneskôr do termínu ukončenia podávania žiadosti, t.j. 9.6.2023 do 12:00 hod.

Termín uzavretia výzvy je konečný.

Ostatné podmienky uvedené vo výzve ostávajú nezmenené. Odporúčame žiadateľom oboznámiť sa so znením výzvy a všetkých sprievodných dokumentov.

Dodatok č. 1