Aktuality

V ý z v a na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

| 22-05-2023

Výzva je otvorená od polnoci 23. mája 2023 do 02. júna 2023 do 12:00 hod.

Viac informácií - TU

VÝZVA - TU