Aktuality

Prakticky workshop Modra, Lehnice - pozvánka

| 16-05-2023

V rámci workshopov môžete prostredníctvom návštevy výrobných závodov nahliadnuť do „kuchyne“ firmy, ktorá vďaka programu Interreg SKHU získala linku na  komplexné spracovanie výliskov hrozna, ktorej výstupom je vínny ocot typu balsamico, hroznový olej a múka z hroznových šupiek (spoločnosť AEH Pezinok) a tiež do výroby špeciálnych ovocných a bylinných nápojov, kde sa voda použitá pri výrobe upravuje pomocou moderných fyzikálnych metód (spoločnosť KKV Union s.r.o.).

Obe spoločnosti vychádzajú z princípu minimalizovania produkcie odpadov a zníženia záťaže životného prostredia ako súčasti konceptu cirkulárnej ekonomiky. Podrobný návrh programu je dostupný v prílohe. 

Stretneme sa:

1.  Praktický workshop (vínny ocot typu balsamico, hroznový olej a múka z hroznových šupiek)

Termín konania: 30. mája 2023 (utorok)

Miesto konania: AEH, spol. s r.o, Kostolná 5 (budova Biocentrum), Modra

 2.  Praktický workshop (špeciálne ovocné a bylinné nápoje)

Termín konania: 1. júna 2023 (štvrtok)

Miesto konania: K.K.V.- UNION, s.r.o.

Závod č.1: 930 37 Lehnice č. 589

Závod č. 2: Dunajská Streda, Bažantia ulica, budova Black Hut

Aký úžitok majú tieto aktivity?

Hlavný cieľ TAPE FOOD INDUSTRY spočíva vo vybudovaní udržateľného, medzinárodne konkurencieschopného potravinárskeho odvetvia v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne, ktorý popri zvyšovaní efektívnosti podnikov podporuje aj tvorbu nových pracovných miest. Technologické inovácie zavádzané v jednotlivých spracovateľských a výrobných podnikoch kladú do popredia súčasné princípy cirkulárneho hospodárstva, vďaka ktorým zvyšujú mieru využitia regionálnych surovín a zužitkovanie odpadov vznikajúcich v rôznych priemyselných odvetviach. Inovácie prebiehajúce po malých krokoch, avšak nepretržite, sú mimoriadne dôležité z hľadiska blahobytu, zdravia a kvality života obyvateľstva, z pohľadu zamestnanosti, ziskovosti, ako aj redukcie rizík potravinovej bezpečnosti. Zavádzaním inovatívnych technológií a spracovaním lokálnych surovín malé a stredné podniky kladú základy pre rozvoj nového, zdravého, regionálneho sortimentu produktov, ako aj pre dlhodobú spoluprácu medzi rozličnými aktérmi potravinárskeho priemyslu.

Prosíme, aby ste svoj záujem o účasť a prípadné tlmočenie potvrdili do 25. mája 2023 vyplnením registračného formulára dostupného na nasledovnom odkaze: TU

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)